IDA POMOC POLAKOM NA WSCHODZIE kancelaria prezesa rady ministrów

11.10.2021

3. edycja kampanii #KTOTYJESTEŚ - konkurs dla dziennikarzy polonijnych

Konkursy, media, Aktualności 2021-10-11

Fundacja „Pomoc Polakom na Wschodzie” ogłasza konkurs dla dziennikarzy polonijnych, realizowany w ramach 3. edycji kampanii #KtoTyJesteś. Zadaniem uczestników jest stworzenie materiału, promującego naukę języka polskiego wśród rodziców i młodzieży mieszkających za granicą. Nieodłącznym tematem pracy powinna być także dwujęzyczność i płynące z niej korzyści.


Konkurs adresowany jest do dziennikarzy z polskich redakcji i mediów polonijnych funkcjonujących na Litwie, Łotwie, Ukrainie, w Mołdawii, Estonii, Rosji oraz w Czechach. Jego celem jest zachęcenie dziennikarzy do zaangażowania się w popularyzację i proces wspierania nauki języka polskiego wśród rodaków mieszkających poza granicami kraju.

Przedmiotem konkursu jest materiał dziennikarski, którego głównym zamysłem jest upowszechnianie wiedzy o języku polskim oraz promocja dwujęzyczności. Zgłosić można artykuł, materiał wideo, audio lub infografikę, przygotowaną przez dziennikarza lub zespół redakcyjny. Warunkiem udziału w konkursie jest opublikowanie materiału na łamach medium, które reprezentuje autor lub autorzy publikacji.

Dodatkowo punktowane będą publikacje nawiązujące do kampanii #KtoTyJesteś, realizowanej od 2018 roku przez Fundację „Pomoc Polakom na Wschodzie”. Do konkursu można zgłaszać publikacje, które powstały w 2021 roku.

Zgłoszenie do konkursu wraz z materiałem dziennikarskim należy przesyłać mailem na adres: ktotyjestes@pol.org.pl. Termin nadsyłania prac upływa 15 listopada 2021 r. Ogłoszenie laureatów konkursu nastąpi najpóźniej do 30 listopada 2021 r. Wyniki zostaną podane na stronie internetowej kampanii #KtoTyJesteś oraz na fanpage’u kampanii na Facebooku. Zwycięzcy zostaną również poinformowani o rozstrzygnięciu konkursu mailowo. Dla zwycięzców przewidziane zostały trzy nagrody, każda o wartości 2 000 zł.

Szczegóły konkursu, w tym regulamin, oraz więcej informacji o 3. edycji kampanii społecznej #KtoTyJesteśdostępne są na stronie www.ktotyjestes.pl.

Projekt finansowany ze środków KPRM w ramach konkursu „Polonia i Polacy za Granicą 2021”.

 

Kontakt dla mediów

Dział obsługi mediów Fundacji „Pomoc Polakom na Wschodzie”

e-mail: ktotyjestes@pol.org.pl

tel.: +48 606 316 300

 

WWW: www.ktotyjestes.pl

Facebook: facebook.com/KtoTyJestesKampaniaSpoleczna

Link do spotu: https://www.youtube.com/watch?v=PA5T3lJsKqs

Galeria