IDA POMOC POLAKOM NA WSCHODZIE kancelaria prezesa rady ministrów

02.10.2019

Aktywne lato w Tarnopolu

Cmentarze, Działalność organizacji , Fundacja "Pomoc Polakom na Wschodzie", kolonie, warsztaty, szkolenia, Aktualności Ukraina, Obwód tarnopolski, Tarnopol 2019-10-02

Latem w Polonijnym Stowarzyszeniu Kulturalno-Oświatowym w Tarnopolu realizowano szereg projektów dofinansowanych ze środków Sejmu i Senatu za pośrednictwem Fundacji Pomoc Polakom na Wschodzie.


Poniższe cztery projekty zostały realizowane w br.

  1. Porządkownie polskich cmentarzy w Zbarażu, Berezowicy Wielkiej i Berezowicy Małej, Strusowie(w Strusiowie uzupełnione zostały kompleksowe prace porządkowe wykonane przez zespół Dariusza Zimnowodzkiego), Mikulińcach, oraz w Tarnopolu(w Tarnopolu w tym roku też porządkowali wolontariusze akcji „Mogiłę Pradziada ocal od zapomnienia”). Prace porządkowe rozpoczęły się na początku lipca od porządkowania cmentarzy w Zbarażu i Berezowicy Małej wraz z wolontariuszami akcji “Mogiłę Pradziada ocal od zapomnienia”. Wyrąbano drzewa, wykoszono i skropiono chwasty. W porządkowaniu wzięło udział ponad 10 osób - członkowie PSKO, dorośli i młodzież. Porządkowanie będzie kontynuowane w następnych latach.
  2. W dniach 22-28 lipca w Klasztore Sióstr Niepokalanek w Jazłowcu realizowano obóz dla dzieci i młodzieży polskiego pochodzenia uczących się języka polskiego przy PSKO (14 osób wraz z opiekunami). Uczestnicy spędzili czas za nauką języka polskiego, geografii oraz historii Polski, przygotowali krotką inscenizację legendy o Smoku Wawelskim, uczestniczyli w warsztatach psychologicznych. Lekcje polskiego, historii i geografii Polski poprowadziła pani Maria Bobryk, absolwentka filologii polskiej na Narodowym Uniwersytecie Pedagogicznym w Tarnopolu, a warsztaty psychologiczne – pani Anastazja Szestiuk, członek PSKO, absolwentka psychologii na Katolickim Uniwersytecie we Lwowie. W tymże okresie został zrealizowany projekt “Polska wycinanka i malarstwo”, przeprowadzony przez wykładowczyni z Tarnopolskiej Szkoły Rzemiosł, członka PSKO, panię Natalię Urbanską.
  3. 28-29 lipca realizowano projekt wycieczki edukacyjnej do Lwowa. Uczestnicy obozu w Jazłowcu zwiedzili z przewodnikiem Galerię Malarstwa im. Woznickiego we Lwowie, Starówkę oraz poznali tajemnice Opery Lwowskiej.
  4. Dnia 7 września w Tarnopolu przeprowadzono panel dyskusyjny na temat praw I swodób obywatelskich “100x4”. Podstawowymi tematami panelu były, oprócz praw I swobód obywatelskich, dyskryminacja, mniejszość narodowa w społeczeństwie wielokulturowym, oraz udane przykłady zachowania swej tożsamości przez mniejszości narodowe zamieszkujące na Ukrainie.

Źródło: M.Voinova

Redakcja: IDA

Fot. Polonijne Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe w Tarnopolu