IDA POMOC POLAKOM NA WSCHODZIE kancelaria prezesa rady ministrów

05.09.2017

DIALOG DWÓCH KULTUR

Aktualności, Animatorzy Ukraina, Obwód tarnopolski, Krzemieniec 2017-09-05

Tradycja polsko-ukraińskich spotkań „Dialog Dwóch Kultur” sięga połowy lat 90-tych ubiegłego wieku.


Zwykle są one organizowane w Muzeum Juliusza Słowackiego w Krzemieńcu, jednak w tym roku wzrosła liczba miast biorących udział w tym projekcie. Do rodzinnego miasta Juliusza Słowackiego dołączyły Drohobycz, Żurawno, Lwów i Podkowa Leśna, która „Dialog Dwóch Kultur” gościła w Muzeum im. Anny i Jarosława Iwaszkiewiczów w Stawisku.

W licznych spotkaniach wzięli udział pisarze z Wrocławia, Warszawy, Lublina i Kielc. Do literatów dołączyli profesorowie z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Uniwersytetu Jagiellońskiego, Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego im. Jana Pawła II, Wyższej Szkoły Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu oraz innych ośrodków naukowych. W sesjach uczestniczyli też badacze z Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku oraz Muzeum im. Anny i Jarosława Iwaszkiewiczów w Stawisku. Stronę ukraińską reprezentowali naukowcy, muzealnicy i pisarze.

Wyjątkowym gościem tegorocznego „Dialogu Dwóch Kultur” był profesor Leszek Moczulski, legendarny działacz opozycji niepodległościowej w PRL, twórca Konfederacji Polski Niepodległej. Wygłosił on serię wykładów dotyczących aktualnych stosunków polsko-ukraińskich.

Spotkaniom towarzyszyła promocja książki „Wieża”, stu wierszy Jarosława Iwaszkiewicza w języku ukraińskim w przekładzie Dmytro Pawłyczki. Tłumacz jest wybitnym ukraińskim poetą, współtwórcą tekstu konstytucji wolnej Ukrainy i jej pierwszym ambasadorem w Polsce. Wykład inauguracyjny „Jarosław Iwaszkiewicz i Ukraina” wygłosił Mariusz Olbromski, literat, dyrektor Muzeum w Stawisku.

W spotkaniach uczestniczyli mieszkańcy Krzemieńca. Część artystyczną imprezy zapełniły występy zespołów „Słowianie” i miejscowych „Lubystek” z programem pieśni polskich i ukraińskich.

Inicjatorami i organizatorami „Dialogu Dwóch Kultur” są Mariusz i Urszula Olbromscy. Finansowo wsparły ich: Fundacja „Pomoc Polakom na Wschodzie”, Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku oraz Muzeum im. Anny i Jarosława Iwaszkiewiczów w Stawisku.

„Dialogowi Dwóch Kultur” patronuje Ministerstwo Kultury Ukrainy przy wsparciu władz wojewódzkich Tarnopola i powiatu oraz miasta Krzemieńca. W tym roku dołączyli do nich minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego RP i konsul generalny RP we Lwowie. Opieką dyplomatyczną objął imprezę Konsulat Generalny RP w Łucku.

Galeria