IDA POMOC POLAKOM NA WSCHODZIE kancelaria prezesa rady ministrów

18.05.2018

Dni Kultury Polskiej w Nowym Rozdole

Uroczystości, Aktualności, Festiwale Ukraina, Obwód lwowski, Nowy Rozdół 2018-05-18

Na Dni Kultury Polskiej do Nowego Rozdołu przyjechali liczni goście z Polski i z Ukrainy. Tegoroczna edycja miała przebieg wyjątkowo uroczysty, ponieważ była połączona z dziesiątym jubileuszem Towarzystwa Pomocy Polakom „Wielkie serce”.


Towarzystwo Pomocy Polakom „Wielkie serce” przygotowało trzy dni święta polskiej kultury. Pierwszego dnia otwarto wystawę fotograficzną „Polskość na Kresach”, której autorami są uczniowie szkoły polskiej – Centrum Kulturalno-Oświatowego im. Karoliny Lanckorońskiej. Odbyła się konferencja naukowa „Od niepodległości do niepodległości” i prezentacja efektów dziesięcioletniej działalności Towarzystwa Pomocy Polakom „Wielkie Serce”. Pierwszy dzień zakończył koncert z udziałem zespołów z Centrum Kulturalno-Oświatowego.

Momentem kulminacyjnym drugiego dnia był pochód przez miasto członków Towarzystwa „Wielkie Serce” pod pomnik Tarasa Szewczenki. W marszu wzięli udział goście i uczestnicy Dni Kultury Polskiej. Kolorytu pochodowi dodała orkiestra dęta Z Medyki. Po złożeniu kwiatów pod pomnikiem ukraińskiego wieszcza uczestnicy udali się do Domu Kultury, gdzie odbył się uroczysty koncert. Występowały między innymi zespoły z Nowego Rozdołu, Borysławia, Medyki, Łowicza i Tomaszowa Lubelskiego.

Na uroczystości przybyli między innymi: wicemarszałek Senatu RP Maria Koc, konsul RP we Lwowie Marian Orlikowski, radni i przedstawiciele gminy Sochaczew, radny Michał Trzódka z Łowicza z delegacją, burmistrz Polic Władysław Diakun, przedstawiciele Śląskiej Izby Lekarskiej, wiceprzewodniczący rady powiatu krakowskiego Tadeusz Nabagło z delegacją, Roman Rak – prezes firmy RST Roztocze z Tomaszowa Lubelskiego, Wioletta Kozyra – prezes Fundacji Parasol Roztocza, Tomasz Wagner – zastępca burmistrza Tomaszowa Lubelskiego, Ryszard Adamski – przewodniczący rady powiatu przemyskiego, Bohdan Bujak – rektor uniwersytetu im. Hnatiuka z Tarnopola.

- Pierwsze dni maja są dla Polaków w kraju i na świecie szczególne, ponieważ 2 maja obchodzimy dzień flagi biało-czerwonej, pod którą wszyscy się jednoczymy – powiedziała w czasie koncertu pani marszałek Maria Koc. – Od 2001 roku obchodzimy też 2 maja – Dzień Polonii i Polaków za Granicą, z szacunku dla tych wszystkich naszych ukochanym rodaków, którzy żyją na wszystkich kontynentach. Początek maja to też Święto Konstytucji, którą uchwalono 227 lat temu, właśnie 3 maja w Święto Matki Bożej. To dla nas Polaków też jest wielkie święto, bo Konstytucja 3 maja była drugą na świecie i pierwszą w Europie.

Prezes Mirosława Tomecka tak opisała początki Towarzystwa Pomocy Polakom „Wielkie serce”:

- Nie planowaliśmy z mężem zakładania towarzystwa. Mieszkaliśmy w Sochaczewie, postanowiliśmy założyć interes na Ukrainie. Przyjechaliśmy tutaj i założyliśmy serwis samochodowy, ale gdy budowaliśmy warsztat, podchodzili starsi ludzie, mówili po polsku, śpiewali piosenki, recytowali wiersze. Oni mówili, że tu się urodzili i zawsze mieli polskość w sercu. Mąż zorientował się, że takich ludzi jest dużo w Nowym Rozdole, tylko nie znają się między sobą. Po jakimś czasie postanowiliśmy założyć polską organizację, ostoję dla nich, żeby mogli się spotykać. Szkoła powstała trochę później. Gdy założyliśmy nasze towarzystwo, zobaczyliśmy, że najlepiej po polsku mówią starsze osoby, a ich dzieci już nie za bardzo. Założyliśmy w związku z tym szkołę. Dziś mamy 96 uczniów.

Szkoła języka polskiego w Nowym Rozdole nosi nazwę Centrum Kulturalno-Oświatowe im. Karoliny Lanckorońskiej, działa od sierpnia 2008 roku. Członkowie Towarzystwa „Wielkie serce” postanowili, że ich dzieci będą uczyć się języka polskiego. O działalności szkoły opowiedziała dyrektor Tetiana Biłyk:

- Założono od początku, że to nie będzie szkoła sobotnio-niedzielna, ale szkoła codzienna, popołudniowa i tak jest do dziś. Dzieci przychodzą do nas o godz. 16 i mają po 2–3 lekcje. Uczymy języka polskiego, literatury, geografii, historii Polski i kulturoznawstwa. Zdarza się, jeżeli są ferie w szkołach ukraińskich, uczniowie, pomimo tego, że mają wolne, przychodzą do nas. Mamy dzieci z polskimi korzeniami, dzieci które mają Kartę Polaka, ale też mamy dzieci ukraińskie, które kochają Polskę. Rodzice mówią, że język polski jest popularny, potrzebny, część dzieci planuje studiować w Polsce.

Trzeciego dnia odprawiono mszę świętą w kościele pod wezwaniem Podwyższenia Krzyża Świętego w Brzozdowcach. Na zakończenie były śpiewy i ciepłe pożegnania gości z Ukrainy i z całej Polski. Dni Polskiej Kultury odbyły się w dniach od 4 do 6 maja. Wydarzenie wsparł Senat Rzeczypospolitej za pośrednictwem Fundacji "Pomoc Polakom na Wschodzie".

Źródło: Wojciech Jankowski/Kurier Galicyjski
Tekst ukazał się w nr 9 (301) 15-28 maja 2018

Galeria