IDA POMOC POLAKOM NA WSCHODZIE kancelaria prezesa rady ministrów

05.09.2017

IDA

Aktualności Ukraina 2017-09-05

Trwają prace nad INFORMATOREM DLA AKTYWNYCH, już niebawem dowiemy się jak działa IDA.


Czym tak naprawdę jest portal skierowany do działających na Ukrainie środowisk polskich? Jego główne cele to ułatwienie współpracy, wymiana doświadczeń i uproszczenie przepływu informacji o realizowanych przedsięwzięciach.

To tutaj polskie organizacje będą zamieszczały wiadomości dotyczące już zrealizowanych, tworzonych i planowanych inicjatyw. Portal IDA ma za zadanie dotrzeć do polskich instytucji, towarzystw, stowarzyszeń, parafii, szkół i mediów. Pomoże też w poszukiwaniu partnerów do działania lub współpracy organizacyjnej. Redakcja informatora ma nadzieję, że jego działalność zaowocuje wspólnymi inicjatywami o charakterze lokalnym i ogólnokrajowym.

Wśród portali IDA wyróżnia się miedzy innymi czytelną mapą inicjatyw, która pokaże aktywność polskich organizacji na wybranych przez użytkownika obszarze. Dzięki temu bez problemu nawiąże on kontakt z Polakami zainteresowanymi tą samą co on działalnością. IDA zaprezentuje też aktualne wydarzenia związane z działalnością Polaków z Ukrainy. W zamieszczonym na stronie poradniku pojawią się artykuły w przystępny sposób tłumaczące jak realizować projekty lub je rozliczać.

Jak działa IDA? Wyobraźmy sobie, że funkcjonujące na Ukrainie stowarzyszenie chce zorganizować festiwal – Dni Kultury Polskiej. Po pierwsze korzystając z portalu IDA twórcy festiwalu zobaczą jak podobne przedsięwzięcia organizowano w innych zakątkach Ukrainy. Dzięki bazie inicjatyw i podmiotów będą też mieli możliwość skontaktowania się z tymi, którzy już wcześniej podjęli podobne wyzwania. W zakładce dotacje znajdą się informacje o możliwościach dofinansowania przedsięwzięcia. Kalendarium pozwoli sprawdzić gdzie w najbliższym czasie planowane są podobne imprezy. Członkowie stowarzyszenia będą mogli nawiązać współpracę z organizatorami Dni Kultury Polskiej w innych obwodach. Dzięki wymianie pomysłów, informacji i kontaktów impreza z lokalnego przedsięwzięcia zamieni się w wydarzenie o charakterze ogólnokrajowym. W przyszłości do akcji dołączą być może kolejne ośrodki, tworząc sieć organizacji, które pomogą sobie nie tylko w tworzeniu kolejnych festiwali kultury.

INFORMATOR DLA AKTYWNYCH powstaje głównie dzięki pomocy Polaków i polskich organizacji, dlatego redakcja zaprasza do współpracy i nadsyłania informacji dotyczących tworzonych na terenie Ukrainy inicjatyw. Pod adresem internetowym redakcja@ida.pol.org.pl IDA czeka na zgłoszenia planowanych i zrealizowanych już przedsięwzięć oraz na pomysły, uwagi i wskazówki dotyczące działalności portalu. Projekt jest realizowany przez Fundację „Pomoc Polakom na Wschodzie” we współpracy z Senatem RP.

Patrz tekst na stronie Fundacji "Pomoc Polakom na Wschodzie"

Galeria