IDA POMOC POLAKOM NA WSCHODZIE kancelaria prezesa rady ministrów

06.06.2019

II LETNI OBÓZ JĘZYKOWY I KULTURY POLSKIEJ W ŻYTOMIERZU

Aktywizacja, Kalendarium, kolonie, warsztaty, szkolenia Ukraina, Obwód żytomierski, Żytomierz 2019-06-06

W dniach 03.06-14.06, 17.06-28.06 i 1.07-12.07 odbędzie się II Letni Obóz Językowy i Kultury Polskiej w Żytomierzu dla dzieci pochodzenia polskiego w wieku 8-12 lat.


Celem realizacji tego projektu jest: poznanie kultury, historii Polski i Ukrainy; poznanie kultury, historii i zabytków polskiego Żytomierza, i jego okolic; poznanie znanych Polaków Żytomierszczyzny; efektywna nauka języka polskiego, wspólna nauka z rówieśnikami w luźnej atmosferze; aktywny wypoczynek dzieci pochodzenia polskiego z Żytomierza; wzmacnianie polskiej tożsamości; promowanie zdrowego stylu życia oraz właściwych form wypoczynku; integracja polskiego środowiska młodzieżowego Żytomierszczyzny.

Projekt współfinansowany w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą w 2019 roku za pośrednictwem Fundacji „Pomoc Polakom na Wschodzie”. Organizator: organizacja społeczna „Studencki Klub Polski” w Żytomierzu.