IDA POMOC POLAKOM NA WSCHODZIE kancelaria prezesa rady ministrów

07.08.2019

Ināra Mūrniece: Unia Lubelska przypomina o unikalnej historii Europy

Historia, Rocznice, obchody, Aktualności Polska 2019-08-07

W tym roku obchody 450. rocznicy zawarcia Unii wspólnie świętowali przedstawiciele Polski, Litwy, Łotwy, Węgier, Ukrainy, Mołdawii, a Lublin ponownie zjednoczył polityków z wielu państw.


Porozumienie lubelskie zostało przypieczętowane w 1569 r., kładąc tym samym podwaliny pod zjednoczenie Królestwa Polskiego i Wielkiego Księstwa Litewskiego w ramach Rzeczpospolitej Obojga Narodów. 

W uroczystościach rocznicowych udział wzięli m.in. udział marszałek sejmu Łotwy, Ināra Mūrniece, Linda Ozola z biura współpracy Senatu RP i Sejmu Łotwy oraz Janis Vucans, przewodniczący Zgromadzenia Bałtyckiego i szef delegacji łotewskiej.

"Unia Lubelska przypomina nam o wyjątkowej historii Europy, na którą składają się tradycje parlamentarne, wolność religijna i różnorodność kulturowa, a także ścisła współpracę regionalna, która stanowi podstawę integracji europejskiej" - powiedziała marszałek Sejmu Łotwy, podczas przemówienia w 450. rocznicę Unii Lubelskiej w Lublinie.

„Historia Europy świadczy o tym, że żaden kraj nie może samodzielnie stawić czoła globalnym wyzwaniom. Zdolność do współpracy i uzgodnienia jest kluczem do przyszłości silnej Unii Europejskiej”,  dodała Mūrniece. Marszałek Saeimu podkreśliła również, że europejscy politycy muszą być aktywni w kształtowaniu przyszłej polityki Partnerstwa Wschodniego, aby promować demokratyczne reformy w krajach partnerskich

W ramach obchodów 450. rocznicy Unii Lubelskiej w dniach 14-17 lipca odbyły się zjazd i kongres, koncerty oraz nastąpiło wpisanie „Szlaku Jagiellońskiego” Kraków-Lublin-Wilno na listę dziedzictwa UNESCO. 

Senat RP ustanowił rok 2019-rokiem Unii Lubelskiej. „Unia stanowi wspaniałe świadectwo mądrości i dalekowzroczności ówczesnych elit tworzących wspólnie potężne państwo federacyjne” – głosi uchwała Senatu.

Tekst: Joren Dobkiewicz

Redkacja: IDA

Fot. Kancelaria Sejmu RP 

Galeria