IDA POMOC POLAKOM NA WSCHODZIE kancelaria prezesa rady ministrów

22.05.2018

IV Spotkania Dunajowskie

życie religijne, Aktualności, Festiwale Polska 2018-05-22

12 maja odbyły się IV Spotkania Dunajowskie pt. „Estetyka Renesansowa: uniwersalizm i harmonia piękna”.


Impreza zgromadziła w Dunajowe koło Przemyślan duchowieństwo katolickie dwóch obrządków, miejscową ludność, naukowców oraz artystów z Ukrainy i Polski. Spotkanie rozpoczęto od odpustowej mszy św. w kościele parafialnym pw. św. Stanisława biskupa i męczennika pod przewodnictwem biskupa pom. lwowskiego Edwarda Kawy, który wygłosił homilię. Program naukowo-kulturalny tradycyjnie już realizowano w ogrodzie przy plebanii.

Podczas otwarcia międzynarodowej konferencji naukowej proboszcz parafii w Dunajowie ks. Józef Kuc wspomniał, że odrodzone z inicjatywy miejscowej parafii rzymskokatolickiej Spotkania Dunajowskie kontynuują sławne Biesiady Dunajowskie, które odbywały się na tutejszym zamku arcybiskupim w latach 1470–1472. Tegoroczne obrady rozpoczęto od wykładu biskupa Edwarda Kawy. Do udziału w konferencji zaproszono prelegentów z Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Lwowskiej Narodowej Akademii Sztuki, Lwowskiej Narodowej Galerii Sztuki im. Borysa Woźnickiego, Kolegium Sztuki Dekoracyjnej i Użytkowej im. Iwana Trusza, Muzeum Historycznego we Lwowie. Głos zabrała również pisarka, laureatka Narodowej Nagrody Ukrainy im. Tarasa Szewczenki Halina Pahutiak i poetka Łana Perłułajnen, które w swojej twórczości podejmują tematy epoki oraz wybitnych postaci epoki renesansu na ziemiach obecnej Ukrainy Zachodniej. Moderatorami byli: miejscowa nauczycielka Aleksandra Kaczmar i znany malarz z Iwano-Frankiwska (Stanisławowa) Michał Dejnega, który zaprezentował na placu przed kościołem wystawę swoich prac.

Na plebanii eksponowano też wystawę pracowników Instytutu Sztuk Pięknych Wydziału Artystycznego Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Można było również usłyszeć dźwięki bandury i śpiew ukraińskiego zespołu ludowego z Dunajowa. Muzyczną wędrówką szlakami renesansowej Europy stał się koncert kwartetu smyczkowego „Feniks” ze Lwowa zagrany w dawnym kościele dunajowskim.

Na zakończenie spotkania studencka młodzież artystyczna zaprezentowała wykonaną w tym dniu poplenerową wystawę widoków Dunajowa.

Dunajów, pomimo znanej historii, jest oddaloną od szlaków wsią. Podczas dwóch wojen światowych został zniszczony pałac (wcześniej przebudowany z zamku) i miasteczko. Jedynie pozostał kościół, który za czasów sowieckich był zamknięty. Wspólnota rzymskokatolicka jest niewielka, jednak młody proboszcz ks. Józef Kuc, który pochodzi ze Strzelczysk koło Mościsk, zaprasza na doroczne Spotkania Dunajowskie intelektualistów z Ukrainy i Polski, wydaje w dwóch językach materiały konferencji naukowych.

W IV Spotkaniach Dunajowskich uczestniczył konsul RP we Lwowie Krzysztof Jachowicz. Sponsorami tegorocznych Spotkań Dunajowskich były: Senat RP i Fundacja „Pomoc Polakom na Wschodzie”. Patronatu honorowego udzieliły Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie i Lwowska Narodowa Galeria Sztuki im. Borysa Woźnickiego. Do patronatu medialnego dołączył się Kurier Galicyjski.

Ks. Józef Kuc osobno złożył podziękowanie działającej we Lwowie ukraińskiej organizacji społecznej „ContrForce”, która popularyzuje wspólne dziedzictwo kulturowe tych ziem.

Źródło: Konstanty Czawaga/Kurier Galicyjski, nr 9 (301) 15-28 maja 2018.

Fot. Konstanty Czawaga.

Galeria