IDA POMOC POLAKOM NA WSCHODZIE kancelaria prezesa rady ministrów

18.03.2019

Jak działa matching?

Aktywizacja, Dofinansowanie, Aktualności Czechy 2019-03-18

Zasada jest prosta. Jedna wpłacona przez darczyńcę korona jest potrajana. Jak łatwo policzyć, kiedy ktoś wpłaci 100 koron, będziemy mieć 300 koron, w przypadku 1000 koron już trzy tysiące.


W taki oryginalny sposób działacze Miejscowego Koła Polskiego Związku Kulturalno-Oświatowego w Bystrzycy postanowili zbierać pieniądze na drugi etap remontu swojej siedziby – Domu Polskiego. Ten sposób pozyskiwania funduszy, matching, przywędrował do Bystrzycy ze Stanów Zjednoczonych. 

Pierwsze ujęcie w filmie „Budujemy nasz Dom” – widok na Bystrzycę z lotu ptaka. Głos lektora, wójta wioski Romana Wróbla, informuje o atrakcyjnym położeniu geograficznym, atrakcyjnej historii oraz atrakcyjnym miejscu na mapie narodowościowej Republiki Czeskiej. – Bowiem oprócz Czechów od pokoleń mieszkają i żyją tutaj Polacy, którzy w przeszłości stanowili nawet większość mieszkańców gminy. Należy zaznaczyć, że między obu narodowościami panują fantastyczne relacje, deklarują one chęć współpracy na wielu płaszczyznach. Po co?

To bardzo proste, aby nasza gmina dalej się rozwijała i była coraz piękniejsza – przekonuje samorządowiec z Bystrzycy. 

Film promocyjny trwa nieco ponad 7 minut. Opowiada nie tylko o samej wiosce czy przeszłości, ale także dniu współczesnym Polaków. Największym zaś wyzwaniem jest drugi etap remontu Domu Polskiego. Obiekt został wzniesiony w 1971 roku i jak mówi na filmie jedna z działaczek Koła PZKO, Urszula Wałach, „jest symbolem determinacji pokolenia naszych dziadków i pradziadków”. – Własnymi siłami i zasobami wznieśli ten budynek, który po kilku przeróbkach świetnie służy nam do chwili obecnej – dodaje po chwili. 

Obiekt liczy już prawie pół wieku, jest mocno wyeksploatowany, stąd konieczność remontu. Pezetkaowcy z Bystrzycy mają już za sobą pierwszy etap, który objął parter wraz z nowoczesną kuchnią. Prace pochłonęły 3 miliony koron i zostały pokryte z darów sponsorskich oraz własnych źródeł Koła PZKO. Swój wkład miał także Senat Rzeczpospolitej. Drugi etap zakłada remont głównej sali ze sceną i balkonem na pierwszym piętrze, nową elewację, nową bramę wejściową, a także przebudowę sanitariatów na miarę XXI wieku. Kosztorys opiewa na 4 miliony koron. Działacze będą zbierać pieniądze, posiłkując się know-how zaczerpniętym ze Stanów Zjednoczonych. Matching polega w skrócie na tym, że sponsor pomnaża pieniądze wpłacone przez darczyńców. Już wiadomo, że w przypadku remontu Domu Polskiego w Bystrzycy każda wpłacona korona na drugi etap remontu będzie potrajana.

– Z tego, co się orientuję, to pierwsza tego typu akcja w Republice Czeskiej. Istotą matchingu jest tak naprawdę uaktywnienie i obudzenie społeczeństwa – mówi Mariusz Wałach, członek zarządu Miejscowego Koła PZKO w Bystrzycy. 

Nie tylko jednak. Bracia Adam, Mariusz, Waldemar Wałachowie, pracę zawodową łączą w dobroczynnością, która wypływa bezpośrednio z Biblii. Dlatego zdecydowali się na kolejną pomoc finansową. Każdą wpłatę na rzecz przebudowy Domu Polskiego w Bystrzycy, będą potrajali. 

Pan Bóg mówi, że wszystkim, co nam daje, mamy się dzielić z innymi. Pracujemy, bo sama praca może być radością, ale myśl o dzieleniu się jej efektami z innymi, daje nam dodatkową radość – przekonywał podczas zebrania sprawozdawczo-wyborczego Koła PZKO, na którym idea matchnigu po raz pierwszy oficjalnie ujrzała światło dzienne. 

Czy jest szansa, że taką akcją zbierania funduszy zorganizują także inne koła na Zaolziu. Mariusz Wałach jest przekonany, że każdy prężny zarząd koła stara się na bieżąco o dobre funkcjonowanie organizacji, w tym o sponsorów, zwłaszcza jeżeli chodzi o remonty. 

Chcemy być przykładem dla innych kół – stwierdza. 

Numer konta do wpłat: 2801566521/2010 (Republika Czeska) 

 

Autor: Tomasz Wolff 

  1. Pamiątkowe zdjęcie części bystrzyckich pezetkaowców z konsul generalną RP w Ostrawie, Izabellą Wołłejko-Chwastowicz (w brązowej kurtce) podczas zebrania sprawozdawczo-wyborczego.
  2. Remont Domu Polskiego pochłonie w sumie 7 milionów koron. 

Zdjęcia: ARC

Galeria