IDA POMOC POLAKOM NA WSCHODZIE kancelaria prezesa rady ministrów

15.11.2017

Jak złożyć projekt do budżetu obywatelskiego?

Budżet obywatelski, Cmentarze, Porady, Działalność organizacji , Zrealizowane Ukraina, Obwód żytomierski, Żytomierz 2017-11-15

Budżet obywatelski (ukr. бюджетуучасті) od zeszłego roku działa na Ukrainie i jest to pierwsza w historii kraju możliwość współdecydowania o sposobie wydawania części pieniędzy pochodzących z lokalnych podatków. W rym roku po raz pierwszy środki przeznaczone na budżet obywatelski wsparły polską inicjatywę na Ukrainie, odpowiadając tym samym na potrzeby mieszkańców Berdyczowa. 


Czym jest budżet obywatelski?

Najprościej mówiąc, jest to instrument bezpośredniego wpływu na najbliższe otoczenie. Pierwszym krokiem w realizacji projektu, jest wymyślenie potencjalnie najbardziej albo jednego z bardziej potrzebnych działań, napisanie wniosku oraz opracowanie wydatków. Następnie, mieszkańcy miejscowości, politycy, przedstawiciele miejscowych organów władzy, ale także organizacji pozarządowych, dyskutują nad najważniejszymi potrzebami mieszkańców i decydują o dopuszczeniu lub nie do głosowania wśród mieszkańców miasta nadesłanych propozycji. Ostatnim etapem jest głosowanie mieszkańców na najbardziej potrzebne ich zdaniem zadanie do zrealizowania.

Przykład udanego projektu zgłoszonego przez polskie towarzystwo z Ukrainy

Pierwszy znany przykład budżetu obywatelskiego złożony, przegłosowany przez radę miejską, który wygrał w głosowaniu wśród mieszkańców dotyczył renowacji polskich nagrobków na cmentarzu w Berdyczowie.

Poniżej, przedstawiamy wzór zwycięskiego projektu. Należy przy tym zauważyć, że składane projekty mogą być różnego rodzaju i nie muszą stanowić kopii tych już zrealizowanych.

Warto wspomnieć, iż początki budżetu obywatelskiego sięgają 1987 roku. W ciągu 10 lat był on realizowany w różnych miastach Brazylii. W latach 1997-2000 idea udziału obywateli w wykorzystywaniu pieniędzy z budżetu była stosowana w Ameryce Łacińskiej, od 2000 roku dotarła do Ameryki Północnej, Europy, Afryki, Azji i Australii. W Polsce budżet obywatelski zapracował w 2011 roku, zaś na Ukrainie pojawił się po raz pierwszy w 2016 roku. Dzięki wsparciu Fundacji Pauci miasta takie jak Czernihów, Czerkasy oraz Połtawa wprowadziły budżet obywatelski w ramach projektu "Budżet partycypacyjny - możliwość zwiększenia aktywności obywatelskiej i nawiązanie prawdziwego partnerstwa z organami władzy". Projekt był realizowany w ramach Polsko-Kanadyjskiego programu wsparcia.

 

Na podst. mat. J. Sokalskiego/http://gromada.zt-rada.gov.ua/IDA