IDA POMOC POLAKOM NA WSCHODZIE SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

19.11.2018

Konferencja - 290. rocznica urodzin ks. Marcina Poczobuta-Odlanickiego

Kalendarium, Warszaty,konferencje Litwa, wileński , Wilno

Konferencja odbędzie się na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Wileńskiego.


Międzynarodowa konferencja naukowa poświęcona 290. rocznicy urodzin jezuity ks. Marcina Poczobuta-Odlanickiego „Najjaśniejsza gwiazda na wileńskim firmamencie – ksiądz rektor Marcin Poczobut-Odlanicki”. Organizatorem jest Centrum Polonistyczne Uniwersytetu Wileńskiego. Szczegółowy program w załączniku. 

Partnerzy: Biblioteka Uniwersytetu Wileńskiego Pałac Balińskich w Jaszunach

Sponsorzy: Senat RP, Fundacja "Pomoc Polakom na Wschodzie", Instytut Polski w Wilnie