IDA POMOC POLAKOM NA WSCHODZIE SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

25.10.2018

Konferencja naukowa „POLSKA-UKRAINA: ZA WOLNOŚĆ NASZĄ I WASZĄ!"

Kalendarium, Warszaty,konferencje, Fundacja "Pomoc Polakom na Wschodzie" Ukraina, Obwód kijowski, Kijów

Organizacja Społeczna Zjednoczenie Szlachty Polskiej na Żytomierszczyźnie wspólnie z Wydziałem Historycznym Kijowskiego Uniwersytetu Narodowego im. Tarasa Szewczenki oraz Instytutem Polskim w Kijowie organizuje Konferencję Naukową „Polska-Ukraina: Za wolność naszą i waszą! Do 100-lecia odzyskania niepodległości obu narodów i 98. rocznicy umowy warszawskiej”.


Wydarzenie odbędzie się przy wsparciu finansowym Senatu RP za pośrednictwem Fundacji "Pomoc Polakom na Wschodzie". 

Data: 16.11.2018, godz. 10-16

W dyskusji wezmą udział znani naukowcy z Polski i Ukrainy:

- Prof. dr hab. Janusz Odziemkowski, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie;
- Prof. dr hab. Waldemar Rezmer, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu;
- Prof. Piotr Szlanta, Instytut Historyczny Uniwersytetu Warszawskiego;
- Dr Ołeksij Sokyrko, Uniwersytet w. Włodzimierza;
- Dr Andrij Rukkas, Katedra Historii Słowian Narodowego Uniwersytetu im. T.Szewczenki;
- Prof. Ihor Sribniak, Kijowski Uniwersytet im. Borysa Hrinczenka;
- Dr hab. Artem Papakin, Kijowski Uniwersytet Narodowy im. Tarasa Szewczenki;
- Wasyl Pawłow, doradca zastępcy szefa Administracji Prezydenta Ukrainy.

W trakcie konferencji odbędzie się prezentacja książki „Polsko-Ukraińska współpraca wojskowa na przestrzeni dziejów”.

Portal Jagielonia.org

Adres: Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Volodymyrska 60

https://www.facebook.com/events/2043946165665239/

Galeria