IDA POMOC POLAKOM NA WSCHODZIE kancelaria prezesa rady ministrów

13.12.2017

Konferencja o Międzymorzu

Warszaty,konferencje, Aktualności Ukraina, Obwód żytomierski, Żytomierz 2017-12-13

Międzymorze po raz kolejny było tematem przewodnim  konferencji naukowej.


Temat geopolitycznej przestrzeń pomiędzy morzem Bałtyckim i Czarnym wciąż jest aktualny i kluczowy dla relacji polsko-ukraińskich. Na początku listopada na Uniwersytecie Państwowym im. Iwana Franki w Żytomierzu odbyła się IV Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Polska-Ukraina: wspólne drogi do wolności. Międzymorze Bałtycko-Czarnomorskie – retrospektywa i perspektywa.” Dyskusja odbyła się w ramach wieloletniego projektu "Historia jednoczy narody".

Uroczystego otwarcia dokonali wice-rektor uniwersytetu Natalia Sejko, zastępca Żytomierskiej Rady Obwodowej Sergij Kramarenko oraz gość honorowy, konsul Wojciech Mrozowski z Konsulatu Generalnego RP w Winnicy. W sumie podczas konferencji wygłoszono 40 referatów, które były podzielone na 6 sekcji tematycznych zróżnicowanych również chronologicznie. Dyskutowano m.in. o stosunkach polsko-ukraińskich w XIX wieku, podczas pierwszej i drugiej wojny światowej, ukraińskiej rewolucji narodowej w latach 1917-21, postaci Jerzego Giedroycia i paryskiej „Kultury”. Nie zabrakło analizy czasów współczesnych i omówienia procesów kształtowania państwowego i narodowościowego w krajach Bałtycko-Czarnomorskiego regionu w latach 1917-2017. Raporty naukowe z konferencji zostaną opublikowane w czasopiśmie „Intermarium”, dostępnym na bibliotekach wielu ukraińskich uczelni wyższych.

Kolejna edycja konferencji wpisuje się w proces pogłębiania współpracy pomiędzy Polską i Ukrainą, służy promowaniu racji stanu obu krajów. Opublikowane raporty będą ważnym i opiniotwórczym źródłem informacji dla osób zajmujących się naukowo i zawodowo tematem Międzymorza.

Konferencję zorganizowała Publiczna Organizacja Związek Szlachty Polskiej na Żytomierszczyźnie, projekt był realizowany przez Fundację „Pomoc Polakom na Wschodzie” ze środków Senatu RP.

Źródło: IDA/Głos - Portal Polaków Ukrainy.

Zdjęcie: Głos - Portal Polaków Ukrainy.

Galeria