IDA POMOC POLAKOM NA WSCHODZIE kancelaria prezesa rady ministrów

09.04.2019

KONFERENCJA SPRAWOZDAWCZA ZWIĄZKU POLAKÓW NA ŁOTWIE

Działalność organizacji , Aktualności Łotwa 2019-04-09

Związek Polaków na Łotwie, jest jedną z najbardziej licznych i aktywnie działających organizacji pozarządowych zajmujących się sprawami naszej mniejszości narodowej na Łotwie.


Istnieje on już od 29 lat i reprezentuje każde z czterech historycznych województw Łotwy, ma oddziały w Rydze, Dyneburgu, Rzeżycy, Krasławiu, Jakobsztacie, Jełgawie i Jurmale, Lipawie, Tukumsie, Lucynie, Małcie, Kieśi, Dobelu oraz Bowsku i Windawie.

30 marca w Rydze odbyła się tradycyjna konferencja sprawozdawcza ZPŁ, w której wzięło udział 83 delegatów reprezentujących oddziały terenowe Związku Polaków na Łotwie oraz przedstawiciele Konsulatu RP i Pani Konsul RP Małgorzata Hejduk-Gromek. Celem merytoryczną spotkania było przedstawienie najistotniejszych wydarzeń i inicjatyw realizowanych w ubiegłym roku.

Zarząd Główny ZPŁ podkreślił znaczenie takich wydarzeń jak: odsłonięcie pomnika Króla Stefana Batorego w Dyneburgu, oficjalna wizyta pary prezydenckiej na Łotwie oraz odnowienie kwatery wojskowej w Ławkiesach. Prezes Związku Polaków na Łotwie Ryszard Stankiewicz w swoim wystąpieniu podkreślił równierz ważność i znaczenie współpracy z Fundacją „Pomoc Polakom na Wschodzie”  i Ambasadą RP w Rydze w – rozwoju lokalnego środowiska, osiągnięciu celów Związku i utrzymaniu dobrej tradycji. Ambasada i Fundacja są  stałymi i niezawodnymi partnerami wspierającymi działalność środowiska polonijnego na Łotwie – dodał prezes organizacji.

Aktualnym tematem i jednym z celów na bieżący rok są uroczyste obchody 80 rocznicy śmierci Władysława Raginisa, urodzonego w okolicach Dyneburga polskiego dowódcy wojskowego, kapitana Korpusu Ochrony Pogranicza i heroicznego dowódcy obrony Wizny. Wydziały ZPŁ w Łatgalii planują też stworzenie programu poświęconego rocznicy Kampanii Łatgalskiej.

Reprezentanci wydziałów zapewnili, że planują kontynuować organizację sztandarowych imprez polonijnych, które łączą mieszkańców Litwy polskiego pochodzenia i miłośników polskiej kultury. Inicjatywy te cieszą się wielką popularnością, w ubiegłym roku spotkania organizowane przez PZŁ odwiedziło ponad 7000 osób.

Galeria