IDA POMOC POLAKOM NA WSCHODZIE kancelaria prezesa rady ministrów

18.09.2020

Konkurs plastyczny "Moja Polska"

Łotwa 2020-09-18

Osoba kontaktowa: Dariusz Duka

E-mail: info@silesia.lv

Adres: Ryga, Łotwa

Weź udział w konkursie plastycznym „Moja Polska”!

Organizatorem konkursu plastycznego „Moja Polska” jest Stowarzyszenie na Rzecz Wspierania Relacji Polsko – Łotewskich „Silesia” w Rydze na Łotwie.


Konkurs odbędzie się w terminie od 18 września 2020 roku do 18 października 2020 roku.

Zadaniem konkursu jest stworzenie pracy plastycznej wykonanej w dowolnej technice prezentującej artystyczną wizję związaną z tematem konkursu „Moja Polska”. Praca powinna zostać zeskanowana lub sfotografowana dowolnym urządzeniem np. skaner, aparat fotograficzny lub smartfon, w wysokiej rozdzielczości i orientacji poziomej (np. 16:10).

Celem konkursu jest propagowanie wśród dzieci i młodzieży uczuć patriotycznych i przynależności narodowej, a także zachęcanie do rozwijania talentów plastycznych.

Najlepsze prace konkursowe zostaną opublikowane na stronie internetowej organizatora.
Dla pierwszych 3 miejsc przyznane zostaną nagrody rzeczowe.

Regulamin konkursu dostępny jest na stronie:
https://www.silesia.lv/pl/2020/09/konkurs-plastyczny-moja-polska/

Prace konkursowe wraz z wypełnionym Załącznikiem nr 1 do Regulaminu należy wysłać na adres e-mail info@silesia.lv nie później niż do 18 października 2020 roku.

Wyniki konkursu zostaną ogłoszone w dniu 14 listopada 2020 roku na stronie internetowej organizatora - www.silesia.lv

Galeria