IDA POMOC POLAKOM NA WSCHODZIE kancelaria prezesa rady ministrów

20.09.2023

KUMPEL DLA POLONII I COGITO DLA POLONII 2023

Prasa, Język polski, Kultura, Edukacja Europa Środkowo-Wschodnia 2023-09-20

Dostępne są nowe numery e-magazynów dla polonijnych dzieci i młodzieży: „Cogito dla Polonii” i „Kumpel dla Polonii”. 


W 2023 roku Polskie Bractwo Kawalerów Gutenberga ma zaszczyt i przyjemność realizować projekt dla polonijnych dzieci i młodzieży na całym świecie dzięki dotacji ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2023. W ramach projektu ukazują się dwa e-magazyny:

  • „Cogito dla Polonii” to e-magazyn dla polonijnej młodzieży w wieku 12–19 lat. Pokazuje ich świat, pasje, inspiracje. Tutaj młodzi, nastoletni polonijni twórcy mogą debiutować, przysyłać swoje teksty. W każdym e-wydaniu publikowane są wywiady, reportaże z życia młodej Polonii. Prezentowane są ciekawe publikacje związane z Polską i Polonią z całego świata, pokazujące, że poza granicami kraju młodzi Polacy kultywują tradycje i pamięć o ojczyźnie, dbają o dziedzictwo narodowe. Tematyka e-wydań dotyczy też inicjatyw szkół polskich oraz stowarzyszeń polonijnych, są też bogate materiały poświęcone nauce języka ojczystego, polskiej literaturze, historii i kulturze.
  •  „Kumpel dla Polonii” to bezpłatny e-magazyn dla dzieci polonijnych w wieku 6−10 lat. Jest nie tylko „kumplem” dzieci, ale i pomaga im pokochać język polski, odkryć polską przyrodę, poznać polską kulturę i historię. To miejsce inspiracji, źródło ciekawych materiałów edukacyjnych, które mogą być wykorzystywane przez rodziców dzieci polonijnych oraz przez nauczycieli, bibliotekarzy w trakcie zajęć w szkołach polonijnych lub w innych instytucjach polonijnych.

 Oba tytuły są udostępniane bezpłatnie w Polonijnej Bibliotece Cyfrowej i Wirtualnym Muzeum Polonii.

„Cogito dla Polonii”

Wszystkie e-wydania „Cogito dla Polonii” dostępne są bezpłatnie:

http://www.pbc.uw.edu.pl/27768/1/CogitoDlaPolonii_1_2023.pdf

http://www.pbc.uw.edu.pl/28149/1/CogitoDlaPolonii_2_2023.pdf

„Kumpel dla Polonii”

Wszystkie e-wydania „Kumpel dla Polonii” dostępne są bezpłatnie:

http://www.pbc.uw.edu.pl/27769/1/KumpelDlaPolonii_1_2023.pdf

http://www.pbc.uw.edu.pl/28148/1/KumpelDlaPolonii_2_2023.pdf

Wydawca: Polskie Bractwo Kawalerów Gutenberga

Koordynator projektu: prof. dr hab. Dariusz Kuźmina

 „Publikacja wyraża jedynie poglądy autorów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.”

Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2022.

Galeria