IDA POMOC POLAKOM NA WSCHODZIE kancelaria prezesa rady ministrów

22.04.2024

KUMPEL DLA POLONII I COGITO DLA POLONII 2024

Prasa, Język polski, Kultura, Edukacja Europa Środkowo-Wschodnia 2024-04-22

Dostępne są nowe numery e-magazynów dla polonijnych dzieci i młodzieży: „Cogito dla Polonii” i „Kumpel dla Polonii”. 


W 2024 roku Polskie Bractwo Kawalerów Gutenberga ma zaszczyt i przyjemność realizować projekt dla polonijnych dzieci i młodzieży na całym świecie dzięki dotacji ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2024. W ramach projektu ukazują się dwa e-magazyny:

  •  „Cogito dla Polonii” to e-magazyn dla polonijnej młodzieży w wieku 12–19 lat. Pokazuje ich świat, pasje, inspiracje. Tutaj młodzi, nastoletni polonijni twórcy mogą debiutować, przysyłać swoje teksty. W każdym e-wydaniu publikowane są wywiady, reportaże z życia młodej Polonii. Prezentowane są ciekawe publikacje związane z Polską i Polonią z całego świata, pokazujące, że poza granicami kraju młodzi Polacy kultywują tradycje i pamięć o ojczyźnie, dbają o dziedzictwo narodowe. Tematyka e-wydań dotyczy też inicjatyw szkół polskich oraz stowarzyszeń polonijnych, są też bogate materiały poświęcone nauce języka ojczystego, polskiej literaturze, historii i kulturze.
  •  „Kumpel dla Polonii” to bezpłatny e-magazyn dla dzieci polonijnych w wieku 6−10 lat. Jest nie tylko „kumplem” dzieci, ale i pomaga im pokochać język polski, odkryć polską przyrodę, poznać polską kulturę i historię. To miejsce inspiracji, źródło ciekawych materiałów edukacyjnych, które mogą być wykorzystywane przez rodziców dzieci polonijnych oraz przez nauczycieli, bibliotekarzy w trakcie zajęć w szkołach polonijnych lub w innych instytucjach polonijnych.

Oba tytuły są udostępniane bezpłatnie w Polonijnej Bibliotece Cyfrowej i Wirtualnym Muzeum Polonii.

„Cogito dla Polonii”

Wszystkie e-wydania „Cogito dla Polonii” dostępne są bezpłatnie:
https://pbc.uw.edu.pl/31926/1/CogitoDlaPolonii_1_2024.pdf
https://pbc.uw.edu.pl/32179/1/CogitoDlaPolonii_2_2024.pdf
https://pbc.uw.edu.pl/32448/1/CogitoDlaPolonii_3_2024.pdf
https://pbc.uw.edu.pl/32560/1/CogitoDlaPolonii_4_2024.pdf
https://pbc.uw.edu.pl/33010/1/CogitoDlaPolonii_5_2024.pdf

„Kumpel dla Polonii”

Wszystkie e-wydania „Kumpel dla Polonii” dostępne są bezpłatnie:
https://pbc.uw.edu.pl//31927/1/KumpelDlaPolonii_1_2024.pdf
https://pbc.uw.edu.pl/32180/1/KumpelDlaPolonii_2_2024.pdf
https://pbc.uw.edu.pl/32449/1/KumpelDlaPolonii_3_2024.pdf
https://pbc.uw.edu.pl/32561/1/KumpelDlaPolonii_4_2024.pdf
https://pbc.uw.edu.pl/33011/1/KumpelDlaPolonii_5_2024.pdf

Wydawca: Polskie Bractwo Kawalerów Gutenberga
Koordynator projektu: prof. dr hab. Dariusz Kuźmina

Publikacja wyraża jedynie poglądy autorów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów
Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2024

Galeria