IDA POMOC POLAKOM NA WSCHODZIE kancelaria prezesa rady ministrów

12.08.2019

LAVKA: urban talks w Dyneburgu

Korespondencja, Debata, Fundacja "Pomoc Polakom na Wschodzie", Aktualności Łotwa, Łatgalia, Dyneburg 2019-08-12

Już drugi rok z rzędu Fundacja „Pomoc Polakom na Wschodzie” oraz Senat RP wspierają projekt LAVKA, który sprzyja swobodnej dyskusji i wymianie opinii wśród młodzieży. W tym roku w ramach LAVKI toczy się dyskusja na temat zmiany krajobrazu miast.


Od kilku lat LAVKA jako niepaństwowa instytucja edukacyjno-motywacyjna zajmuje się eksperymentalnym podejściem do nauki i zaprasza architektów, przedsiębiorców, polityków, artystów, naukowców, ekonomistów, socjologów i przedstawicieli wielu innych zawodów, aby mając możliwość dialogu z młodym pokoleniem i nową publicznością zmieniać Europę. 

26 lipca w Dyneburgu odbyła się pierwsza tegoroczna edycja LAVKI, podczas której spotkali się eksperci, urbaniści, przedstawiciele organizacji ekologicznych, twórcy kreatywnych przestrzeni oraz przedstawiciele urzędów i młodzież. W sumie ponad 100 osób w Parku Durbovina dyskutowało na zaproponowany temat. 

Tematem tegorocznych badań i paneli dyskusyjnych jest miasto. Celem spotkania stało się poszukiwanie nowych znaczeń i możliwość wykorzystania wizji i doświadczenia ekspertów oraz zaproszonych organizacji. Kluczowe dla tematu jest też polskie doświadczenie transformacji i przebudowy miast postsocjalistycznych oraz rewitalizacja przestrzeni poprzemysłowej. 

“Zaproszeni gości mieli zadanie, które wypełnili w formie happeningu. Zadanie polegało na współpracy eksperta z lokalną społecznością. Urbaniści odwiedzili kilka dzielnic i ulic Dyneburga, w tym i związanych z polsko-łotewską historią, gdzie zapoznali się z potencjałem rozwoju. Podczas występu prezentowali swoje badania i opowiadali o możliwościach ich  realizacji, tym samym inspirując uczestników LAVKA i zaproszonych przedstawicieli Rady Miasta do działania.”- opowiada jedna z organizatorek projektu Wiktoria Kozłowska. 

Przedstawiciele projektów i organizacji takich jak “Totaldobrze”, “Pilseta Cilvekiem”, “Free Riga”, a także Maris Jonovs, Kaspars Lielgalvis i Artjom Mahlin przekazywali własne pomysły i opowiadali o swoich doświadczeniach. Na przykład, “Free Riga” zajmuje się rewitalizacją porzuconych domów i przestrzeni, ustalając kierunek rozwoju z właścicielami, a następnie przekazując nieruchomości organizacjom pozarządowym, kreatywnym przedsiębiorstwom oraz na cele młodzieżowych inicjatyw. “Tallinas ielas kvartals” jest z kolei największym klasterem i hub’em kreatywnym na Łotwie, który obejmuje 16 kamienic i 4000 m² przestrzeni dla twórczych inicjatyw. 

Przedstawiciel wydziału Rozwoju Miasta Dyneburg przedstawił projekt utworzenia ścieżek edukacyjnych związanych z kulturą Polaków żyjących na terenie miasta, zarówno teraz jak i w przeszłości. 

W ramach prezentacji Rady Miasta wystąpili  eksperci, którzy zaprezentowali swoje badania “polskich” dzielnic Dyneburga- Poguljanki, Gajoku oraz Twierdzy Dyneburskiej. 

Dyskusja panelowa pomiędzy urzędnikami, urbanistami a młodzieżą sprzyjaja realizacji projektów związanych ze stworzeniem wspomnianej trasy turystycznej. Podczas spotkania w Radzie Miasta, na początku sierpnia, ustalono że podjęte zostaną prace projektowe pomnika poświęconego polskim misjonarzom, który stanie przy starym kolegium Jezuickim w Twierdzy.

Projekt jest współfinansowany przez Fundację “Pomoc Polakom na Wschodzie” w ramach sprawowania opieki Senat Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za Granicą.

Tekst: Joren Dobkiewicz

Redakcja: IDA

Fot. O. Kuzmina

Galeria