IDA POMOC POLAKOM NA WSCHODZIE kancelaria prezesa rady ministrów

10.11.2017

Lista stypendystów

Stypendia, Aktualności Polska 2017-11-10

Szanowni Państwo!

Jest nam niezmiernie miło poinformować, że decyzją Komisji Stypendialnej przyznane zostały stypendia w ramach „Programu stypendialnego dla osób polskiego pochodzenia studiujących za granicą”.


UWAGA!

Przyznane stypendium zostanie przekazane przez Fundację na rachunek bankowy Stypendysty lub wypłacone w gotówce najpóźniej do 31 grudnia 2017 r.

O miejscu i czasie wypłaty stypendium w gotówce Stypendyści zostaną poinformowani drogą mailową.

Przyznane stypendium zostanie przekazane po otrzymaniu przez Fundację poprawnie wypełnionego i podpisanego przez Stypendystę oryginału umowy stypendialnej oraz oryginału zaświadczenia potwierdzającego przeprowadzenie przez Stypendystę korepetycji jako wkładu osobowego w realizację projektu.

 

Lista Stypendystów, którzy w wyniku oceny zarejestrowanych wniosków stypendialnych otrzymali najwyższą liczbę punktów znajduje się TUTAJ.