IDA POMOC POLAKOM NA WSCHODZIE kancelaria prezesa rady ministrów

11.09.2023

Naukowiec z Żytomierza – laureatem Nagrody im. Iwana Wyhowskiego

Felieton, Aktualności 2023-09-11

Pod koniec maja 2023 roku w pałacu Tyszkiewiczów-Potockich w Warszawie odbyła się uroczysta ceremonia z wręczenia Nagrody in. Iwana Wyhowskiego.


Jesteśmy dumni i bardzo się cieszymy, że tegorocznym Laureatem Nagrody została Pani Olga Biłobrowiec – prof. dr hab. Katedry Historii Ukrainy Żytomierskiego Państwowego Uniwersytetu im. Iwana Franki. Zainteresowania naukowe Laureata dotyczą historii Polaków na Ukrainie drugiej połowy XIX – pierwszej połowy XX wieku, stosunków ukraińsko-polskich oraz konfliktów zbrojnych XX wieku. Nagroda daje możliwość realizacji 12-miesięczych pobytów naukowych na kolejno odwiedzanych 6 polskich uniwersytetach (w Rzeszowie, Łodzi, Poznaniu, Lublinie, we Wrocławiu), gdzie prof. Biłobrowiec będzie prowadziła wykłady. Przewidziana jest także praca naukowa, praca w archiwach, bibliotekach oraz udział w konferencjach naukowych.

Z Pani Olgą nasza organizacja, Studencki Klub Polski, współpracuje już od wielu lat. Dziękujemy Pani Olgo za te lata współpracy i serdecznie życzymy Pani udanego pobytu w Polsce, sukcesywnych badań, zainteresowanych słuchaczów i szczerze wierzymy, że Pani, po zakończeniu programu, wróci już do wolnej Ukrainy bez wojny! Jesteśmy szczęśliwi i wdzięczni Polsce, że w tych trudnych dla Ukrainy czasach, w czasach strasznej wojny, nasi naukowcy mają możliwość rozwoju, wymiany doświadczeniami oraz uczestniczenia w różnych programach stypendialnych. Nagroda im. Iwana Wyhowskiego została ustanowiona w 2014 roku przez Studium Europy Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego pod honorowym patronatem Prezydenta RP w celu honorowania zasług obywateli Ukrainy w rozwoju nauki, kultury i życia publicznego, w kształtowaniu i rozwoju społeczeństwa obywatelskiego na Ukrainie oraz budowaniu demokratycznej Ukrainy – skierowanej ku Europie, uwzględniającej najlepsze tradycje dawnej Rzeczypospolitej oraz historyczne, współczesne i przyszłe związki Ukrainy z Polską i Europą. Laureat Nagrody, z zakresu szeroko rozumianych nauk humanistycznych otrzymuje możliwość rocznego pobytu naukowego na kolejno odwiedzanych 6 polskich uniwersytetach, gdzie może prowadzić wykłady na tematy związane z historią lub współczesnością Ukrainy i regionu, stosunków polsko-ukraińskich, a także podejmować własne prace archiwalne i badawcze. Staż przy Nagrodzie umożliwia ukraińskim badaczom z zakresu szeroko rozumianych nauk ścisłych 4-miesięczny pobyt badawczy na 2 polskich uniwersytetach. Program finansowany jest solidarnie przez 25 polskich uniwersytetów.

Walentyna Jusupowa,
Studencki Klub Polski w Żytomierzu

Galeria