IDA POMOC POLAKOM NA WSCHODZIE kancelaria prezesa rady ministrów

29.06.2022

Nowe władze Forum Przedsiębiorczości Polskiej „Korona”

Działalność organizacji , biznes, Aktualności Litwa, wileński , Wilno 2022-06-29

W poniedziałek, 20 czerwca, w Domu Kultury Polskiej w Wilnie odbyło się walne zebranie Forum Przedsiębiorczości Polskiej „Korona”, podczas którego wybrane zostały nowe władze.


Nowym prezesem został Leonard Jakubenas, prawnik prowadzący firmę Teisės garantas. Leonard Jakubenas działa w Koronie od czterech lat i po raz pierwszy, od razu w roli prezesa, znalazł się w zarządzie forum. Od 2009 r. prowadzi on firmę prawniczą Teisės garantas, która, jak podkreśla, opiera się na solidnych podstawach: wiedzy, trzynastoletnim doświadczeniu oraz odważnym i innowacyjnym podejściu do świadczonych usług. Jego firma ściśle współpracuje ze swoimi partnerami na Litwie, podobnie jak w innych krajach (Polsce, Ukrainie, Wielkiej Brytanii, Szwajcarii i innych), świadczy profesjonalne usługi prawne na rzecz osób prawnych oraz fizycznych i zapewnia im szeroki zakres wsparcia.

Podczas zebrania wybrano również nowy czteroosobowy zarząd. Podobnie, jak w ubiegłej kadencji, znalazła się w nim Elżbieta Tołokonikowa, właścicielka firmy METAL4DESIGN. Do zarządu dołączyli również Bernard Niewiadomski, dyrektor UAB „INVIKTUS”,  który w przeszłości pełnił już rolę prezesa Korony, oraz Alicja Monkiewicz reprezentująca firmę przewozową „Wisła” (UAB Visla), która wraz z mężem działa w forum od jego początków. Najmłodszym, zarówno pod względem wieku, jak również stażu w stowarzyszeniu członkiem zarządu został natomiast Paweł Gilauskas, prowadzący wraz z bratem firmę meblarską MB GILBRA, który w polskim środowisku na Wileńszczyźnie znany jest głównie ze swojej działalności harcerskiej.

Uczestnicy zebrania wybrali również rewidenta forum. Funkcję tę objęła Regina Laurinavičienė z firmy Apskaitos, konsultacijų ir mokymų centras.

Zgodnie ze statutem FPP „Korona” wybrany podczas poniedziałkowego zebrania zarząd będzie działał przez dwa lata.

Tekst i fot.: 

Forum Przedsiębiorczości Polskiej „Korona” 
www.korona.lt 

Galeria