IDA POMOC POLAKOM NA WSCHODZIE kancelaria prezesa rady ministrów

24.11.2018

O kondycji Polskich Mediów na Wschodzie

Warszaty,konferencje, media, Aktualności Polska 2018-11-24

Tegorocznemu walnemu zebraniu stowarzyszenia Federacji Mediów Polskich na Wschodzie towarzyszyła konferencja, w której wzięli udział dziennikarze z Litwy, Łotwy, Białorusi i Ukrainy. Przedstawiciele 26 polskich redakcji ze Wschodu spotkali się w piątek 23 listopada w Belwederze.


Rozpoczęciu oficjalnej części towarzyszyły krótkie wystąpienia szefa gabinetu Prezydenta RP Adama Kwiatkowskiego, senatora Artura Warzochy, zastępcy przewodniczącego senackiej Komisji Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą, wiceprezesa Fundacji „Pomoc Polakom na Wschodzie” Rafała Dzięciołowskiego oraz prezesa Fundacji „Wolność i Demokracja” Roberta Czyżewskiego. Wszyscy prelegenci podkreślali jak ważną rolę pełnią polskie redakcje pracujące w sąsiednich krajach.

Szukając postaci, która łączyłaby II RP z zadaniami, które stoją przed Państwem dzisiaj, z zaszczytną misją dziennikarza polskiego poza granicami kraju, wybrałem postać, która wydaje mi się najbardziej godną - Józefa Mackiewicza, o którym wszyscy wiedzą, że jest pisarzem, powieściopisarzem, wybitnym komentatorem totalitaryzmów XX wieku, antykomunistą, ale mało kto pamięta, że zaczynał swoją przygodę z pisarstwem właśnie od dziennikarstwa – podkreślił na początku spotkania Rafał Dzięciołowski, wiceprezes Fundacji „PPnW” - I dlaczego ten Mackiewicz jest taki ciekawy? I dlaczego mógłby być duchowym patronem tego spotkania i Federacji Mediów Polskich na Wschodzie? Dlatego, że był wierny swojemu sumieniu; był wybitnym patriotą, ale ten patriotyzm umiał pokazać w formie czystości dziennikarskiej misji.

Stałym elementem zjazdu polskich redakcji ze Wschodu jest krótka prezentacja stanu mediów w poszczególnych krajach. W tym roku prelegentami podczas tej części spotkania byli: Walenty Wojniłło („Wilnoteka”) z Litwy, Jerzy Wójcicki („Słowo Polskie”) z Ukrainy, Andżelika Borys (Związek Polaków na Białorusi) z Białorusi, Ryszard Stankiewicz („Akcenty Polskie”) z Łotwy oraz po raz pierwszy reprezentanci Czech - Tomasz Wolff („Głos”) oraz Katarzyna Czerna („Zwrot”).

Podczas kolejnej części konferencji Rajmund Klonowski, z redakcji Kuriera Wileńskiego opowiedział o nowej inicjatywie redakcji- magazynowym wydaniu Kuriera Wileńskiego, które od października br. publikowane jest w nowej odsłonie, a Tomasz Wolff przedstawił metamorfozę zaolziańskiego dziennika „Głos”, która miała miejsce w 2018 roku.

W ramach pierwszego panelu dyskusyjnego „Polska pomaga Tobie, Ty pomóż Polsce” rozmawiano o możliwości oddziaływania polskich mediów poza granicami kraju. W czasie dyskusji moderowanej przez Filipa Frąckowiaka paneliści wypowiadali się na temat tego jak należy wspierać polskie media, wśród propozycji znalazły się m.in. dwuletnia promesa finansowa, która ustabilizowałaby sytuację ekonomiczną redakcji oraz usprawnienie dostępu do materiałów Polskiej Agencji Prasowej. Zróżnicowane reakcje wywołał pomysł, aby publikować treści w języku rosyjskim w celu promowania polskiego punktu widzenia wśród osób, które polskiego nie znają.

Temat kolejnego panelu dyskusyjnego brzmiał „Między trwaniem a zmianą. Wyzwania i kierunki rozwoju”. Jan Pospieszalski pytał redaktorów z Ukrainy, Litwy i Białorusi o przyszłość mediów w kontekście rosnącej popularności portali internetowych. Ze względu na specyficzną sytuację panującą na Białorusi Andrzejowi Pisalnikowi („Głos Znad Niemna”) ciężko było odnieść się do tego pytania, gdyż jego redakcja nie działa w warunkach wolnego rynku prasowego. Walenty Wojniłło zauważył, że najważniejszą kwestią jest sprawa języka w jakim należy się zwracać do ludzi młodych, aby wykształcić w nich polską tożsamość. Redaktor „Wilnoteki” uważa, że kwestia nośnika jest sprawą drugorzędną. Język polski na Litwie konkuruje zarówno z językiem litewskim jak i rosyjskim. 

Zjazd zakończyło zamknięte zebranie członków Federacji Polskich Mediów na Wschodzie. Federacja została powołana w 2014 roku jako organizacja zrzeszająca przedstawicieli redakcji polskich gazet, portali, programów telewizyjnych i radiowych funkcjonujących na Wschodzie. Ma ona sprzyjać aktywnej współpracy i wymianie doświadczeń polskich środowisk dziennikarskich. Zjazd organizują Fundacja "Pomoc Polakom na Wschodzie" oraz Fundacja „Wolność i Demokracja”.

RELACJA WIDEO 1

RELACJA WIDEO 2

RELACJA WIDEO 3

RELACJA WIDEO 4

RELACJA WIDEO 5