IDA POMOC POLAKOM NA WSCHODZIE kancelaria prezesa rady ministrów

25.04.2024

O Weissie i Strzemińskim w Tarnopolu

Aktualności Ukraina 2024-04-25

W Polonijnym Stowarzyszeniu Kulturalno-Oświatowym w Tarnopolu po raz kolejny odbyły się warsztaty dla młodzieży - uczniów punktu nauczania języka polskiego przy Polonijnym Stowarzyszeniu Kulturalno-Oświatowym w Tarnopolu oraz uczniów zaprzyjaźnionej Tarnopolskiej Ogólnokształcącej Szkoły nr 27 im. W. Górniaka - poświęcone malarstwu polskiemu.


Tematem spotkania 23 kwietnia była twórczość Wojciecha Weissa i Władysława Strzemińskiego, znanych, utalentowanych polskich malarzy z XIX-XX wieku o bardzo różnych losach.

Iryna Kravchuk, tarnopolska malarka, która poprowadziła warsztaty, opowiedziała uczestnikom warsztatów, między innymi, o tym, że Weiss był artystą docenionym za życia w Polsce i za granicą, uznawanym i wystawianym; zaś Władysław Strzemiński, oficer, po tym, jak stracił na wojnie rękę i nogę, potrafił nie tylko wrócić się do normalnego życia, ale też rozwinąć swój talent artystyczny, zostać założycielem unizmu i przyczynić się do rozwoju malarstwa polskiego - mimo zwalczania i prześladowania przez władze komunistyczne. Historie ich życia i twórczości, takie niepodobne do siebie, zostały z pewnością zapamiętane przez uczestników spotkania tym bardziej, że mieli okazję spróbować namalować swoje obrazy na motyw Wiosny Weissa i kompozycji unistycznych Strzemińskiego.

Maryna Voinova, Prezes Polonijnego Stowarzyszenia Kulturalno-Oświatowego w Tarnopolu