IDA POMOC POLAKOM NA WSCHODZIE SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

19.10.2018

Obchody 100. lecia Niepodległości

Uroczystości, Kalendarium, Niepodległa Litwa, wileński , Soleczniki