IDA POMOC POLAKOM NA WSCHODZIE kancelaria prezesa rady ministrów

08.05.2018

OBCHODY DNIA FLAGI W KRZEMIEŃCU

Rocznice, obchody, Aktualności, Festiwale Ukraina, Obwód tarnopolski, Krzemieniec 2018-05-08

"Powiewa na cztery świata strony nasz polski sztandar biało-czerwony, biel razi w oczy, czerwień się żarzy na najpiękniejszym z wszystkich sztandarze…"


Do Sali Koncertowej im. Hugo Kołłątaja mieszczącej się w budynku dawnego Liceum Krzemienieckiego (obecnie Krzemieniecka Obwodowa Akademia Humanistyczno-Pedagogiczna im Tarasa Szewczenki) przybyli znakomici goście, m.in. Konsul RP, Kierownik Wydziału Ruchu Osobowego w Konsulacie Generalnym RP w Łucku Piotr Matusiak, Mer Krzemieńca Oleksij Kowalczuk, Przewodniczący Krzemienieckiej Rady Rejonowej Wołodymyr Stefański, Dyrektor Muzeum Juliusza Słowackiego w Krzemieńcu Tamara Senina. Salę wypełnili członkowie TOKP wraz z prezesem Towarzystwa Marianem Kanią, uczniowie szkoły przy Towarzystwie oraz mieszkańcy Krzemieńca.

Pieśniom i piosenkom polskim nie było końca. Uroczystość uświetnił występ Wrocławskiego Chóru Kameralnego «Wratislavia» pod dyrekcją Romualda Trembickiego. Wystąpił również Chór "Krzemienieckie Barwy" i Zespół Dziecięcy, który działa przy TOKP i Parafii pw. Św. Stanisława, a prowadzi go ksiądz Łukasz Grochla. Usłyszeliśmy «Rotę», «Marsz Polonii», «Witaj majowa jutrzenko», «Modlitwę o pokój», a także pieśni lwowskie i batiarskie. Piosenkę «Hej, sokoły» śpiewali wszyscy.

Licznie zebrani oddali hołd polskiej fladze, wspomnieli o Polakach mieszkających poza Polską i ich przywiązaniu do polskości, wysłuchali wystąpień Konsula RP i Przewodniczącego Krzemienieckiej Rady Rejonowej.

Uroczystość miała za zadanie budowanie szacunku i pozytywnego odbioru symboli narodowych, które powinny stać się naturalnym elementem życia każdego Polaka.

Bożena PAJĄK,
nauczycielka języka polskiego skierowana do Krzemieńca przez ORPEG

Fot. Walery OLSZAŃSKI

Źródło: Monitor Wołyński 

Galeria