IDA POMOC POLAKOM NA WSCHODZIE kancelaria prezesa rady ministrów

13.07.2023

OGŁOSZENIE WYNIKÓW II KONKURSU REGRANTINGOWEGO

Regranting, Aktualności 2023-07-13

W dniu 12 lipca 2023 r. odbyło się posiedzenie Komisji Konkursowej Fundacji „Pomoc Polakom na Wschodzie” im. Jana Olszewskiego oceniającej wnioski projektowe złożone w ramach II Konkursu Regrantingowego.


Poniżej zamieszczamy listę projektów, które decyzją Komisji Konkursowej otrzymały dofinansowanie.

-> Lista projektów 

Szczegóły dotyczące wysokości przyznanego dofinansowania Fundacja przekaże za pośrednictwem poczty elektronicznej na adresy mailowe wskazane we wnioskach projektowych.

Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2023.

Galeria