IDA POMOC POLAKOM NA WSCHODZIE kancelaria prezesa rady ministrów

03.08.2018

Opowiedz mi o Polsce - konkurs literacki

Konkursy, Aktualności 2018-08-03

Masz pomysł na ciekawe opowiadanie, reportaż lub esej? Chcesz podzielić się z innymi refleksjami na temat 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości lub swoim spojrzeniem na ojczystą historię? Wyślij pracę na konkurs literacki OPOWIEDZ MI O POLSCE.


Z okazji 100. rocznicy odzyskania przez Polskę Niepodległości zapraszamy do udziału w konkursie literackim OPOWIEDZ MI O POLSCE. Konkurs skierowany jest do przedstawicieli polskich środowisk, którzy ukończyli 18 lat.

Zadanie konkursowe polega na napisaniu opowiadania, eseju lub reportażu historycznego. Wysłane przez was utwory literackie powinny dotyczyć jednego z poniższych tematów:

  • śladów polskości znajdujących się w waszej najbliższej okolicy, mieście lub regionie;
  • ważnego w dziejach Polski wydarzenia, które związane jest z walką o wolność lub z odzyskaniem niepodległości;
  • prezentacją istotnej w dziejach Polski postaci historycznej lub kogoś nieznanego szerszym odbiorcom, kogo postawa, działalność lub twórczość przyczyniły się do kształtowania albo podtrzymania polskości na Wschodzie.

Opowiadanie rozumiemy jako niewielki utwór pisany prozą, ograniczony zwykle do jednego wątku fabularnego. Esej to krótka rozprawa naukowa lub literacka ujmująca temat w sposób subiektywny, natomiast reportaż jest tekstem publicystycznym będącym opisem zdarzeń lub faktów opartym na autentycznym materiale. Długość zgłaszanych do konkursu prac nie może przekroczyć 6 stron (około 16 000 znaków ze spacjami, odstępy między wierszami 1,5).

Najlepszą pracę nagrodzimy markowym laptopem. Zdobywca drugiego miejsca otrzyma tablet multimedialny. Trzecia z nagroda to zestaw książek.

Praca nagrodzona pierwszym miejscem zostanie również opublikowana na łamach zaprzyjaźnionych z portalem IDA mediów wydawanych przez polskie środowiska na wschodzie oraz na stronie Fundacji „Pomoc Polakom na Wschodzie”. Wszystkie zwycięskie prace pojawią się też na portalu internetowym IDA.

Prace literackie w formacie czytelnym dla programu Microsoft Word prosimy przysyłać na adres konkurs@ida.pol.org.pl z tytułem maila OPOWIEDZ MI O POLSCE – KONKURS LITERACKI. W treści maila prosimy podać tytuł pracy, imię i nazwisko jej autora oraz jego podstawowe dane kontaktowe.

Na prace czekamy do 25 listopada 2018 roku. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi 7 grudnia.

Regulamin konkursu i karta zgłoszeniowa znajdują się w załącznikach.

Informacje o pozostałych konkursach z cyklu OPOWIEDZ MI O POLSCE znajdziecie tutaj.

Galeria