IDA POMOC POLAKOM NA WSCHODZIE kancelaria prezesa rady ministrów

04.12.2019

OTWARCIE I POŚWIĘCENIE ALEI NA POLSKIM CMENTARZU

Cmentarze, Remonty, renowacje, Aktualności Ukraina, Obwód żytomierski, Berdyczów 2019-12-04

W listopadzie br. w obecności licznego grona Polaków  dokonano uroczystego przecięcia biało-czerwonej wstęgi i otwarcia kolejnej alei pamięci na polskim cmentarzu Berdyczowa.


Aleja prowadzi do grobu ks. Kanonika Józefa Kozińskiego, proboszcza berdyczowskiego, więźnia łagrów radzieckich. Uroczystego otwarcia dokonali proboszczowie dwóch berdyczowskich parafii św. Barbary ks. Roman Sawicki, wikariusz ks. Sergiusz Serebrowski oraz przeor klasztoru karmelitów ojciec Rafał Myszkowski OCD, a także inicjator i organizator przedsięwzięcia prezes „Polskiego Radia Berdyczów” dr Jerzy Sokalski.           

Aleja została wykonana z kostki brukowej i jak potwierdzają mieszkańcy Berdyczowa oraz goście jej standard jest bardzo wysoki. Zadanie o tyle było skomplikowane, a co za tym idzie i kosztowne, że teren wymagał wycinki drzew, wykarczowania korzeni i porządkowania. Ponadto w ramach projektu przy pomniku ks.Józefa Kozińskiego wybrukowano miejsce do modlitwy, wyplantowano i uporządkowano teren.

Ks. Józef  Koziński był prawdziwą legendą Berdyczowa i regionu, a w jego pogrzebie 52 lata temu uczestniczyło tysięcy wiernych oraz 14 księży. Trzech z nich przybyło z Polski, co w tamtych czasach było nie lada trudnością. Pogrzebowa procesja  rozciągała się wtedy na kilka kilometrów, na skutek czego  prezes parafii pan Baszyński zaznał prześladowań ze strony ówczesnych władz.

Przypomnijmy też, że dzięki staraniom prezesa „Polskiego Radia Berdyczów” dr Jerzego Sokalskiego w 2017 r. po raz pierwszy w historii Berdyczowa, na tym samym cmentarzu została otwarta i poświęcona przez ojców karmelitów polska Aleja Pamięci. Projekt został zrealizowany w ramach budżetu partycypacyjnego i zagłosowało na niego prawie 1000 mieszkańców. Aleja prowadzi od placu centralnego do mogiły dawnego proboszcza fary ks. Edmunda Bernatowicza (1841–1893). W kościele św. Barbary pobrali się francuski pisarz Honoriusz de Balzak oraz Ewelina Hańska.

Pan Jerzy Sokalski corocznie uczestniczy w akcji  sptrzątania polskich nekropolii na Kresach „Mogiłe Pradziada ocal od zapomnienia”, podczas której dzięki zaangażowaniu polskiej młodzieży zostaje uporządkowany i posprzątany polski cmentarz w Berdyczowie.

Projekt został zrealizowany w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą za pośrednictwem Fundacji „Pomoc Polakom na Wschodzie”.

Tekst: Denis Ogorodnijczuk

Redakcja: IDA

Fot. Dima Pińkiwski