IDA POMOC POLAKOM NA WSCHODZIE kancelaria prezesa rady ministrów

13.11.2019

PAMIĘĆ HARCERZY O BOHATERACH Z 1919 ROKU

Cmentarze, zachowanie dziedzictwa materialnego, Aktualności Łotwa, Łatgalia 2019-11-13

Łotewska drużyna Związku Harcerstwa Rzeczpospolitej “Czarne berety” opiekuje się cmentarzem polskich żołnierzy poległych w walkach pod Dyneburgiem. T


radycyjne już sprzątanie cmentarza w Ławkiesach jest zorganizowane przez polskie gimnazjum im. J. Piłsudskiego w Dyneburgu i harcerzy.

Każdego roku na początku listopada młodzież zbiera się na kwaterach polskich żołnierzy poległych w walkach o Dyneburg w latach 1919-1920, aby zadbać nie tylko o porządek, ale także o pamięć o bohaterach.

W tym roku jedyna łotewska drużyna harcerska, w ilości 20 osób, zebrała się na cmentarzu w Ławkiesach. Na cmentarzu w Ławkiesach znajdują się zbiorowe mogiły kilkudziesięciu żołnierzy z 1. Pułku Piechoty Legionów, którzy latach 1919-1920 pod dowództwem gen. Edwarda Rydza Śmigłego walczyli w tzw. Kampanii Łatgalskiej. W jej efekcie połączone siły polsko-łotewskie wyzwoliły terytorium Łatgalii z rąk bolszewików.

Kwatera w Ławkiesach została niedawno odnowiona, a jej się uroczyste poświęcenie odbyło się w październiku 2018 roku. Renowację zrealizowała Fundacja “Pomoc Polakom na Wschodzie” ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Senatu Rzeczypospolitej Polskiej.

Tekst: Joren Dobkiewicz

Redakcja: IDA 

Fot. DPOLVSK

Galeria