IDA POMOC POLAKOM NA WSCHODZIE SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

03.12.2018

Plener fotograficzny w Łatgalii

Korespondencja, zachowanie dziedzictwa materialnego, kolonie, warsztaty, szkolenia, Aktualności Łotwa, Łatgalia

W końcu listopada, po uroczystościach w ramach obchodów stulecia niepodległości Polski i Łotwy, młodzież z Dyneburga, Rygi i Jełgawy odwiedziła miejsca pamięci związane z polską obecnością na terenie dawnych Inflant Polskich (obecna Łatgalia).


Celem wycieczki, oprócz złożenia hołdu bohaterom, było również uwiecznienie na zdjęciach miejsc pamięci polskiego i łotewskiego narodu, m.in. kwatery żołnierzy poległych w walkach z bolszewkami w latach 1919-1920. Legioniści pochowani są na cmentarzach w Dyneburgu na Słobudce oraz pod  Dyneburgiem w Ławkiesach.

Historia życia Polaków na łatgalskich terenach sięga dalej niż ostatnie sto lat. Już w XVI wieku zamek dyneburski był ważnym centrum handlowym i twierdzą obronną dla wschodnich granic Rzeczpospolitej. Z kolei kościół w Józefowie (łot. Naujene) stoi w miejscu, gdzie pierwszy obiekt kultu religijnego powstał w XVII wieku. Młodzież zwiedziła nie tylko groby żołnierzy i kościół, ale również pomnik Stefana Batorego w Dyneburgu, odsłonięty w czerwcu tego roku przez prezydentów Łotwy i Polski, Vejonisa i Dudę. Harcerze z drużyny „Czarne berety” oraz aktywiści samorządu uczniowskiego z Polskiego Gimnazjum w Dyneburgu im. Józefa Piłsudskiego mieli też możliwość zapoznania się z historią rodziny Hr.Platerów podczas zwiedzania ich pałacu w Krasławiu.

Przy okazji pleneru fotograficznego powstały zdjęcia zgłoszone do konkursu portalu IDA „Opowiedz mi o Polsce - Moja Niepodległość”. Na fotografiach utrwalono zabytki oraz ludzi, dzięki którym polska tradycja i kultura jest wciąż obecna na Łotwie.

Wyjazd został zrealizowany przez stowarzyszenie „TMS” i dofinansowany przez Fundację „Pomoc Polakom na Wschodzie”.

Tekst: Joren Dobkiewicz

Zdjęcia: S.Grahowska, W.Woino, A.Didenko, S.Tribrate

Redakcja: IDA

Galeria