IDA POMOC POLAKOM NA WSCHODZIE kancelaria prezesa rady ministrów

23.07.2020

POLSKI ZESPÓŁ HUMANITARNY W BERDIAŃSKU

Aktualności, Pomoc socjalna Ukraina, Obwód zaporoski, Berdiańsk

W dniach 17–19 lipca Polacy Berdiańska gościli w Domu Polskim delegację Polskiego Zespołu Humanitarnego, który dostarczył nad morze Azowskie leki oraz środki dezynfekcyjne do zwalczania wirusa SARS-CoV-2.


Dostarczona pomoc została przekazana Polonijnemu Kołu Lekarzy, działającemu przy Polskim Kulturalno-Oświatowym Towarzystwie „Odrodzenie” w Berdiańsku, które od prawie dwudziestu lat, między innymi dzięki stałej współpracy z Fundacją „Pomoc Polakom na Wschodzie”, realizuje projekty charytatywne, niosące pomoc medyczną osobom pochodzenia polskiego.

Wizyta Rodaków z Kraju w Berdiańsku w czasie pandemii COVID–19 stała się wydarzeniem mającym wymiar symboliczny i przypominającym o nierozerwalnej więzi, łączącej Polaków na całym świecie.

Prezes Polonijnego Koła Lekarzy Olga Bondarewa zaznacza, że obowiązujące ograniczenia epidemiczne w dużym stopniu ograniczyły i zmieniły zakres działalności polonijnej organizacji charytatywnej. Już w najbliższym czasie zostanie zorganizowana tak zwana „biała sobota”, to znaczy konsultacje lekarzy-specjalistów, w których trakcie dostarczone środki lecznicze i dezynfekcyjne będą wydawane członkom „Odrodzenia”. Trzeba zaznaczyć, że Polski Zespół Humanitarny zakupił również leki dla konkretnych osób na podstawie listy leków, sporządzonej wcześniej przez lekarzy z Polonijnego Koła. Liczymy, że na konsultacje zgłosi się ponad dwadzieścia osób, które jeszcze w kwietniu telefonicznie zgłosiły swoje zapotrzebowania. Będzie to pierwsze spotkanie w czasie pokwarantannym, które niewątpliwie aktywizuje całe polskie środowisko w naszym regionie.

Warto zaznaczyć, że polscy lekarze Berdiańska jeszcze w marcu ze względu na brak zaopatrzenia w aptekach miasta, zainicjowali szycie masek ze specjalnego materiału dla osób potrzebujących. Z posiadanych funduszy „Odrodzenia” i dzięki miejscowym sponsorom-Polakom zostały także zakupione rękawiczki gumowe i szereg środków ochrony indywidualnej. Narastanie lęku doprowadzało do pogarszania stanu zdrowia, szczególnie osób starszych, dlatego została uruchomiona gorąca linia telefoniczna, udzielającąca porad nie tylko medycznych, lecz także psychologicznych. Poradnictwo telefoniczne okazało się pomocne w tej sytuacji. Już w pierwszych dniach kwarantanny młodzi działacze polonijni skontaktowali się z miejscowymi Polakami w podeszłym wieku i uporządkowali listę osób potrzebujących pomocy oraz opieki ze względu na wprowadzony na Ukrainie stan wyjątkowy i kwarantannę. Tym osobom, w miarę możliwości, młodzież wciąż pomaga robić zakupy żywności i leków.

Polski Zespół Humanitarny to fundacja zajmująca się organizacją pomocy w obszarach występowania klęsk humanitarnych oraz wieloletni partner Polonijnego Koła Lekarzy w Berdiańsku.

Fundacja powstała z inicjatywy osób, które poznały się w trakcie kryzysu migracyjnego, jaki rozpoczął się na południu Europy w 2015 roku. Po kilkumiesięcznej działalności, jako nieformalna grupa, w lipcu 2016 roku powoły one do życia fundację. Obecnie priorytetem PZH jest współpraca z Polonią i Polakami za granicą.

W imieniu Zarządu Głównego Polskiego Kulturalno-Oświatowego Towarzystwa „Odrodzenie” w Berdiańsku składam najserdeczniejsze podziękowania Polskiemu Zespołowi Humanitarnemu oraz wszystkim ofiarodawcom.

Lech Suchomłynow

Galeria