IDA POMOC POLAKOM NA WSCHODZIE kancelaria prezesa rady ministrów

06.09.2021

Polskie malarstwo pierwszej polowy XX wieku: Polska, Litwa, Ukraina

Edukacja, Wystawa, Fundacja "Pomoc Polakom na Wschodzie", Aktualności Ukraina, Obwód tarnopolski, Tarnopol 2021-09-06

Projekt edukacyjny skierowany do dzieci i młodzieży pod takim tytułem Polonijne Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe w Tarnopolu zrealizowało w dniach 19-21 sierpnia br.


Wychowanie artystyczne jest nieodłączną częścią wychowania świadomego społeczeństwa. Dorobek polskich malarzy początku XX. wieku zajmuje ważne miejsce w całokształcie malarstwa polskiego. Zapoznawanie dzieci i młodzieży polskiego pochodzenia zamieszkałej poza Polską z tym dorobkiem sprzyja kształtowaniu u nich nie tylko gustu artystycznego, ale też pozwala spojrzeć na wspólną historie Polski, Ukrainy i Litwy przez pryzmat malarstwa polskiego.

Stąd pomysł, aby Polonijne Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe w Tarnopolu podjęło się realizacji trzydniowego projektu edukacyjnego. Celem jest przybliżenie dzieciom i młodzieży polonijnej sylwetki tych polskich malarzy, w tym kresowych: Ferdynanda Ruszczyca, Franciszka Smuglewicza, Józefa Mehoffera, Juliana Fałata, Mariana Strońskiego, Brunona Schulza, Olgi Urbańskiej. Uczestnicy pod kierownictwem Natalii Urabańskiej, wykładowczyni Tarnopolskiej Szkoły Rzemiosł, zapoznawali się z życiem i twórczością ww. artystów oraz tworzyli własne rysunki inspirowane ich twórczością. Na zakończenie projektu uczestnicy zwiedzili Szumsk - miasto w obwodzie tarnopolskim, gdzie się urodziła Olga Urbańska, kresowa malarka  pochodzenia polskiego, absolwentka ASP w Warszawie. Część jej prac eksponowana jest w Muzeum Krajoznawczym w Szumsku.

Projekt wspierany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu “Polonia I Polacy za granicą 2021” za pośrednictwem Fundacji „Pomoc Polakom na Wschodzie”.

Tekst: Maryna Wojnowa

Redakcja tekstu: IDA

Fot. Polonijne Stowarzyszenie Kulturalno-Oswiatowe w Tarnopolu