IDA POMOC POLAKOM NA WSCHODZIE kancelaria prezesa rady ministrów

01.07.2019

Polskie zamki i pałace na Ukrainie

Kalendarium, Wycieczki krajoznawcze, Działalność organizacji Ukraina, Obwód żytomierski, Żytomierz 2019-07-01

W dniach 05-07.07 odbędzie się wyjazd pn. „Polskie zamki i pałace na Ukrainie”.


Udział w projekcie weźmie 19 osób.

Celem projektu jest:

- zapoznanie z dziedzictwem Polaków na terenach Ukrainy;

- kształtowanie u młodzieży dumy za swój naród, jego bogatą i bohaterską historię;

- wzmacnianie polskiej tożsamości;

- integracja polskiego środowiska młodzieżowego Żytomierszczyzny.

Miejsce realizacji projektu: obwody Żytomierski, Tarnopolski, Lwowski, Rówieński.

 Wykonawca: „Studencki Klub Polski” w Żytomierzu

Adres: ul. Czudnowska, 34 B, 10-005 Żytomierz, obwód żytomierski.