IDA POMOC POLAKOM NA WSCHODZIE kancelaria prezesa rady ministrów

16.04.2018

Pomoc socjalna dla środowisk polskich w obwodzie żytomierskim

Aktualności, Pomoc socjalna Ukraina, Obwód żytomierski, Żytomierz 2018-04-16

W marcu 2018 roku członkowie Studenckiego Klubu Polskiego dostarczyli pomoc starszym Polakom, emerytom i weteranom WP z Żytomierza i okolic.


Dla każdego z odwiedzanych seniorów zostały przygotowane paczki z żywnością, zawierające makaron, ryż, groch, mąkę, kiełbasę, olej, herbatę i ciasteczka – produkty przydatne w przygotowaniu Wielkanocnego stołu. Projekt będzie dalej realizowany, co pozwoli stale pomagać osobom starszym i chorym. W ramach tej inicjatywy opieką objęto 8 osób polskiego pochodzenia, którym świadczona będzie pomoc rzeczowa i wsparcie przy zakupie leków.

Organizowana w ramach projektu pomoc trafiła m.in. do następujących osób:

JADWIGA ROGALSKA urodziła się 18 marca 1926 roku we wsi Huta-Potijewska (obwód żytomierski). Była 9 dzieckiem w polskiej rodzinie. W 1931 roku jej rodzinie zabrano ziemię, a rodzice, starsi bracia i siostry jako „kułacy” zostali wywiezieni na Syberię. Pani Jadwiga została wychowywana przez najstarszą siostrę Romualdę (ur. 1919 r.), która już miała swoją rodzinę. W latach 1932-33 Jadwiga przeżyła straszny głód. W wieku 10 lat podjęła pracę w kołchozie, gdzie pracowała aż do emerytury. Była i pozostaje wierna polskim i katolickim tradycjom.

TAMARA TELESZEWSKA (ur. 29 stycznia 1947 r.). Jej ociec Eugeniusz Teleszewski urodził się we wsi Michałowo w Polsce. Jego rodzina została przemocą przesiedlona na Białoruś. W 1946 roku Eugeniusz Teleszewski ożenił się z Nadią Biłoborodko. Po ślubie, w 1947 roku, urodziła się p. Tamara Teleszewska. Pani Tamara straciła kontakt z ojcem jeszcze w dzieciństwie, razem z matką Nadiją (ur. 1926 r.) zamieszkała w Gorłowce (obwód doniecki). W 2014 roku w związku z wojną na wschodzie Ukrainy przesiedlono ją do Żytomierza, gdzie mieszka do dziś.

Projekt »Pomoc socjalna i charytatywna dla środowisk polskich przy Obwodowej Organizacji Społecznej „Studencki Klub Polski”« współfinansowany jest w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą w 2018 roku za pośrednictwem Fundacji „Pomoc Polakom na Wschodzie”.

Źródło: Walentyna Jusupowa, Studencki Klub Polski w Żytomierzu

Redakcja: IDA