IDA POMOC POLAKOM NA WSCHODZIE kancelaria prezesa rady ministrów

09.12.2020

Poprzez warsztaty do współpracy

Relacja, Szkolenia, Warszaty,konferencje, Fundacja "Pomoc Polakom na Wschodzie", Aktualności Ukraina, Obwód zaporoski, Berdiańsk 2020-12-09

W dobie globalizacji dobrą formą przekazu informacji polonijnych i polskich organizacji za granicą stały się strony internetowe.


Jedną z pierwszych polskich witryn internetowych na Ukrainie była strona Polskiego Kulturalno-Oświatowego Towarzystwa „Odrodzenie” w Berdiańsku, założona w 2000 roku.

Ta dwujęzyczna, polsko-ukraińska, strona jest prowadzona nie tylko dla Polaków w Berdiańsku, ale także dla osób zainteresowanych problematyką mniejszości polskiej na tym terenie. Spełnia założenia, do których należą między innymi promocja Polski i Polaków. Teksty pisane są literackim językiem polskim, strona zaś jest redagowana w sposób przemyślany i profesjonalny.

Jej redaktorami są osoby polskiego pochodzenia mieszkający w Berdiańsku: Lech Aleksy Suchomłynow (redaktor naczelny), Teresa Krasnokucka, Olga Popowa-Żarczyńska, Jerzy Sopin, Olga Bondarewa. Członkowie redakcji kilkakrotnie uczęszczali na kursy języka polskiego organizowane przez wyższe uczelnie w Polsce, a obecnie biorą udział w szkoleniach i warsztatach dziennikarskich online.

W czasach ograniczeń pandemicznych można śmiało mówić o eksplozji ofert szkoleniowych, organizowanych online. Wśród licznych propozycji e-kursów w serwisach internetowych, sieciach społecznościowych i przesyłanych emailem niektóre zasługują na szczególną uwagę.

Zorganizowane przez Fundację „Pomoc Polakom na Wschodzie” we współpracy z Wydziałem Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii Uniwersytetu Warszawskiego i Fundacją Szkolnictwo Dziennikarskie warsztaty MEDIA PLUS wyróżniają się szerokim spektrum tematów w dziedzinie współczesnego dziennikarstwa oraz aktualnością zagadnień, dotyczących mediów polonijnych. Między innymi bardzo pomocnymi były warsztaty o budowaniu strategii promocyjnej w social mediach i promowaniu marki. Dla polskich dziennikarzy za granicą ważnymi, wręcz niezbędnymi, były zajęcia których celem było doskonalenie umiejętności praktycznych, w tym omówienie podstawowych zasad poprawności językowej i obyczajowej oraz analiza najczęściej popełnianych błędów językowych.

W ciągu intensywnych pięciodniowych warsztatów udało się poznać wielu ciekawych ludzi, kolegów i koleżanki z Polski, Litwy, Czech czy dalekiego Kirgistanu. Niektóre redakcje już wymieniają się informacjami, co świadczy o pewnych zalążkach międzynarodowej współpracy pomiędzy dziennikarzami polonijnymi.

Warto wspomnieć, że niektóre teksty przygotowane w trakcie warsztatów dziennikarskich, w tym Berdiańczyków, zostały opublikowane w różnych agencjach informacyjnych w Polsce.      

Projekt MEDIA PLUS został sfinansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach Zadania publicznego dotyczącego pomocy Polonii i Polakom za granicą.

Materiały autorstwa uczestników warsztatów:

https://agencja-informacyjna.com/kultura/swieta-bozego-narodzenia-w-pance-na-bukowinie/

https://agencja-informacyjna.com/kultura/ranking-najpiekniejszych-choinek-w-europie/

https://agencja-informacyjna.com/kultura/polska-poezja-w-kirgistanie/

https://agencja-informacyjna.com/kultura/jezyk-ma-znaczenie/

Tekst: Lech Suchomłynow

Redakcja tekstu: IDA

Fot. Lech Suchomłynow

Galeria