IDA POMOC POLAKOM NA WSCHODZIE kancelaria prezesa rady ministrów

28.01.2019

Pożegnanie Jadwigi Pietkiewicz

Cmentarze, Aktualności, Postaci, Materiały własne Litwa, wileński , Wilno 2019-01-28

Ze smutkiem i żalem żegnamy Jadwigę Pietkiewicz, wieloletnią opiekunkę wileńskich nekropolii.


Jadwiga Pietkiewicz, urodzona w 1932 r. Wilnie, przez ponad 30 lat dbała o nekropolie swojego rodzinnego miasta. Była osobą, która przyczyniła się do wstrzymania decyzji władz radzieckich o zrównaniu Cmentarza Bernardyńskiego z ziemią i urządzenia w tym miejscu parku miejskiego. Pracowała na stanowisku administratora cmentarzy Bernardyńskiego oraz parafialnego przy kościele św. Piotra i Pawła na Antokolu. We wtorek, 22 stycznia 2019 roku, odebrała od Prezydenta RP Andrzeja Dudy, Krzyż Kawalerski Orderu Zasług RP za wybitne zasługi w działalności na rzecz społeczności polskiej na Litwie.

W zeszłym roku, w ramach projektu dofinansowanego przez Fundację „Pomoc Polakom na Wschodzie” (PPnW) ze środków Senatu RP, portal Wilnoteka.lt nagrał rozmowy z opiekunką cmentarzy, podczas których opowiedziała o wileńskich nekropoliach - o cmentarzu Bernardyńskim i Słonecznym oraz ludziach tam pochowanych. W ramach nagrania udało się też zarejestrować wspomnienia z jej „konspiracyjnej” działalności na rzecz ochrony polskiego dziedzictwa kulturowego w okresie sowieckim.

Z inicjatywy Jadwigi Pietkiewicz, Fundacja „PPnW” przy wsparciu Ambasady RP i Wydziału Konsularnego w Wilnie, przeprowadziła prace renowacyjne nagrobków prof. Jan Ptaszyckiego, prof. Kazimierza Karaffa – Korbuta i ks. Joachima Raczkowskiego - pochowanych na cmentarzu parafii kościoła św. Piotra i Pawła.

Uroczystości pogrzebowe odbyły się w poniedziałek 28 stycznia na cmentarzu św. Piotra i Pawła na Antokolu w Wilnie.

Zdjęcia: Mikołaj Falkowski 

Fot. 1 Cm. Słoneczny (na Antokolu), 20.10.2017
Fot. 2,3 Cm. Bernardyński (na Zarzeczu), 20.10.2017

Galeria