IDA POMOC POLAKOM NA WSCHODZIE kancelaria prezesa rady ministrów

21.02.2023

Przewodnik po izbach regionalnych i ekspozycjach na Zaolziu

Książka, wydawnictwa, Aktualności Czechy 2023-02-21

Polski Związek Kulturalno-Oświatowy w Republice Czeskiej wydał właśnie „Przewodnik po izbach regionalnych i ekspozycjach na Zaolziu”.


Publikacja zawiera podstawowe wiadomości o historii kolekcji i ich charakterze oraz informacje praktyczne. Przewodnik uwzględnia sześć izb regionalnych i ekspozycji utworzonych w latach 1980–2008 przy miejscowych kołach Polskiego Związku Kulturalno-Oświatowego: Małe Muzeum im. Karola Piegzy w Bukowcu, Izbę Regionalną im. Adama Sikory w Jabłonkowie, Izbę Tradycji w Nieborach, ekspozycję „Bohaterowie Przestworzy” w Cierlicku, Izbę Tradycji w Skrzeczoniu i ekspozycję poświęconą postaci Władysława Niedoby w Nawsiu. Trzy spośród wymienionych wystaw mają charakter etnograficzny, dwie odwołują się do historii, jedna dotyczy wybitnej zaolziańskiej postaci.

W przewodniku znajdują się podstawowe wiadomości dotyczące historii powstania i charakteru zbiorów oraz informacje praktyczne, takie jak adresy i kontakty. Publikacja zawiera streszczenia w języku czeskim i angielskim. Na końcu zamieszczono krótką historię zaolziańskiego kolekcjonerstwa. Broszura ilustrowana jest bogatym materiałem zdjęciowym. Tekst napisała Sylwia Grudzień, autorem zdjęć i opracowania graficznego jest Marian Siedlaczek.

Informacje zawarte w przewodniku będę niebawem dostępne również na portalu Zwrot.cz. Część informacji została opublikowana również na stronach miejscapamieci.cz, gdzie można znaleźć też m.in. informacje o polskich szkołach działających na Zaolziu, domach Polskiego Związku Kulturalno-Oświatowego oraz wybranych miejscach pamięci i pomnikach związanych z historią Zaolzia.

Publikacja „Przewodnik po izbach regionalnych i ekspozycjach na Zaolziu” powstała przy wsparciu finansowym Konsulatu Generalnego RP w Ostrawie i Fundacji „Pomoc Polakom na Wschodzie”.

Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2022.

Teks opracowano na podstawie artykułu na Zwrot.cz.

Galeria