IDA POMOC POLAKOM NA WSCHODZIE kancelaria prezesa rady ministrów

adres e-mail *
imię i nazwisko *
hasło*
powtórz hasło*
Dane organizacji
Pełna nazwa organizacji (zgodnie z dokumentem rejestracyjnym)*
telefon*
Ulica *
Kod *
Kraj*
obwód*
miasto*
strona www podmiotu*
Osoba upoważniona do reprezentowania wnioskodawców
imię i nazwisko *
Stanowisko *
Numer telefonu *
Numer tel. kom. *
E-mail *
Dokumenty potwierdzające autentyczność organizacji
skan dokumentów*