IDA POMOC POLAKOM NA WSCHODZIE kancelaria prezesa rady ministrów

07.05.2024

Remont Szkoły Centrum Edukacyjnego „Bajka” w Perth

Aktualności 2024-05-07

W ramach projektu współfinansowanego przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP w konkursie „Współpraca z Polonią i Polakami za Granicą – Infrastruktura Polonijna 2024”, za pośrednictwem Fundacji „Pomoc Polakom na Wschodzie im. Jana Olszewskiego” rozpoczął się Remont Szkoły Centrum Edukacyjnego Bajka w Perth.


W 2022 roku organizacja dzięki dużym wysiłkom i zaangażowaniu pozyskała na 25 lat budynek z Urzędu Miasta, w którym będzie mieścić się polska szkoła (300 uczniów – tygodniowo), polskie przedszkole całodzienne, biblioteka, kawiarnia integracyjna. Sale będą udostępniane także ukraińskiej szkole, która została powołana po wybuchu wojny i obecnie skupia ponad 50 dzieci.

Projekt remontu budynku jest szansą na rozwój szkoły, a przez to wsparcia działań na rzecz integracji Polonii mieszkającej w Perth i jej okolicach. Budynek wymaga stworzenia dogodnych warunkach rozwoju i edukacji dzieci. Przestarzałe i wadliwe instalacje, dach, okna wymagają wymiany, a teren wokół budynku odpowiedniego zagospodarowania przestrzennego, w celu poprawienia komfortu ich użytkowników oraz stworzenia odpowiednich warunków do rozwoju oferty kulturalnej i sportowej.

Projekt jest modułowy – prace rozłożono na dwa lata.

Projekt finansowany ze środków Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP w ramach konkursu „Infrastruktura Polonijna 2024”, za pośrednictwem Fundacji „Pomoc Polakom na Wschodzie im. Jana Olszewskiego”

Galeria