IDA POMOC POLAKOM NA WSCHODZIE kancelaria prezesa rady ministrów

29.05.2023

REMONTY SIEDZIB RADIA LWÓW ORAZ TOWARZYSTWA PRZYJACIÓŁ SZTUK PIĘKNYCH WE LWOWIE

Aktualności Ukraina, Obwód lwowski, Lwów 2023-05-29

Dzięki wsparciu Ministerstwa Spraw Zagranicznych w ramach konkursu „Współpraca z Polonią i Polakami za Granicą – Infrastruktura Polonijna 2023” Fundacja „Pomoc Polakom na Wschodzie im. Jana Olszewskiego otrzymała środki na remonty siedzib Radia Lwów oraz Towarzystwa Przyjaciół Sztuk Pięknych we Lwowie.


Realizacja projektu ma na celu wsparcie dwóch polskich organizacji aktywnie działających na Ukrainie w stworzeniu w pełni funkcjonalnego centrum polskiej działalności kulturalno-oświatowej we Lwowie. Projekt jest modułowy, dwuletni – prace zaplanowano na lata 2023-2024.

Pierwszym etapem prac objętych dofinansowaniem w 2023 roku, będzie opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dotyczącej remontu siedzib Radia Lwów oraz Towarzystwa Przyjaciół Sztuk Pięknych we Lwowie, która w kolejnym roku pozwoli podjąć prace remontowe i poprawić warunki lokalowe tych organizacji

Projekt finansowany jest przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP w konkursie „Współpraca z Polonią i Polakami za Granicą – Infrastruktura Polonijna 2023”, za pośrednictwem Fundacji „Pomoc Polakom na Wschodzie” im. Jana Olszewskiego.

Galeria