IDA POMOC POLAKOM NA WSCHODZIE kancelaria prezesa rady ministrów

04.02.2019

Repatriacja

Poradnik 2019-02-04

Repatriacja „Krok po Kroku” to portal edukacyjno-informacyjny skierowany do osób planujących repatriację do Polski.


Strona składa się z części ogólnodostępnej (MENU GŁÓWNE), w której znajdują się związane z repatriacją akty prawne, wzory dokumentów, broszura informacyjna oraz filmy i podręczniki. Natomiast kursy i webinaria dostępne są po zalogowaniu i w 2018 r. są skierowane do planujących repatriację osób polskiego pochodzenia (oraz członków ich rodzin) z Kazachstanu. Portal o repatriacji przygotowany został przez Fundację „Pomoc Polakom na Wschodzie” we współpracy z Ministerstwem Spraw Zagranicznych i Pełnomocnikiem Rządu do Spraw Repatriacji.

Adres strony: https://repatriacja.pol.org.pl/

Galeria