IDA POMOC POLAKOM NA WSCHODZIE kancelaria prezesa rady ministrów

26.06.2024

ROZPOCZĄŁ SIĘ WOLONTARIAT NA CMENTARZU MONTMORENCY WE FRANCJI

Aktualności 2024-06-26

Dziesięcioro wolontariuszy Fundacji „Pomoc Polakom na Wschodzie” im. Jana Olszewskiego rozpoczęło praktyki terenowe przy polskich nagrobkach na Cmentarzu Les Champeaux w Montmorency we Francji.


Realizację zadania publicznego dofinansowano ze środków Narodowego Instytutu Polskiego Dziedzictwa Kulturowego za Granicą „Polonika”.

Wolontariusze, to głównie studenci wydziałów konserwacji z warszawskiej ASP i toruńskiego UMK. Pracują pod nadzorem prof. dr hab. Janusza Smazy. W 2024 r., podczas ponad dwutygodniowego wolontariatu, dokończą, rozpoczęte w 2022 r., prace profilaktyczno-konserwatorsko-restauratorskie przy następujących nagrobkach:
• Seweryny Duchińskiej (G3-927),
• Leona Wrześniewskiego (C7-559),
• Alojzego Władysława Strzembosza (E4-142),
• Jeroma Hieronimko (E6-90).

Dodatkowo wolontariusze wykonają inwentaryzację i rozpoczną prace profilaktyczno-konserwatorsko-restauratorskie przy nagrobku Janusza Gąsiorowskiego (G2-922bis). W ostatnim etapie praktyk wolontariusze wykonają wstępne inwentaryzacje oraz przygotują założenia i wytyczne dla 2-3 obiektów (najbardziej zniszczonych) na kolejne sezony.

Przy realizacji zadania fundację wspiera Towarzystwo Opieki nad Polskimi Pamiątkami i Grobami Historycznymi we Francji, za co jesteśmy bardzo wdzięczni.