IDA POMOC POLAKOM NA WSCHODZIE kancelaria prezesa rady ministrów

20.05.2019

„SPOTKANIA NA POKUCIU II – WARSZTATY RAFAJŁOWSKIE 2019”

Kultura, Kalendarium, Warszaty,konferencje, Fundacja "Pomoc Polakom na Wschodzie" Ukraina, Obwód iwanofrankowski, Iwano-Frankiwsk 2019-05-20

Stowarzyszenie „Res Carpathica”i współorganizatorzy zapraszają badaczy historii oraz kultury Karpat Wschodnich, także regionalistów i kulturoznawców, do uczestnictwa w międzynarodowej konferencji „SPOTKANIA NA POKUCIU II – WARSZTATY RAFAJŁOWSKIE 2019”, Ukraina.


Projekt współfinansowany w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą w 2019 roku. Konferencja poświęcona dziedzictwu kulturowemu na terenie Karpat Wschodnich, historii prowadzonych w nich badao naukowych i ich infrastruktury cywilizacyjnej (przemysł, komunikacja, zdrojowiska).

Miejsce: Iwano-Frankiwśk (Stanisławów), Bystrycia (Rafajłowa) - Ukraina
6 – 8 czerwca 2019

Współorganizatorzy ze strony polskiej:
STOWARZYSZENIE „RES CARPATHICA”, Warszawa
prezes zarządu dr Jan Skłodowski
FUNDACJA „POMOC POLAKOM NA WSCHODZIE”, Warszawa
prezes zarządu Mikołaj Falkowski
INSTYTUT KULTUROZNAWSTWA AKADEMII IGNATIANUM, Kraków
prodziekan ds. studenckich dr Krzysztof Duda
ze strony ukraioskiej:
CENTRUM KULTURY POLSKIEJ I DIALOGU EUROPEJSKIEGO W IWANO-FRANKIWSKU
dyrektor Maria Osidacz
PRZYKARPACKI UNIWERSYTET NARODOWY imienia WASYLA STEFANYKA, Iwano-Frankiwsk
rektor prof. dr hab. Ihor Cependa

Szczegóły w załączniku. 

Galeria