IDA POMOC POLAKOM NA WSCHODZIE kancelaria prezesa rady ministrów

07.06.2018

Sympozjum o lecznicy dra Apolinarego Tarnawskiego

Warszaty,konferencje, zachowanie dziedzictwa materialnego, Aktualności, Postaci Ukraina, Obwód iwanofrankowski, Iwano-Frankiwsk 2018-06-07

O lecznicy w Kosowie na Pokuciu i charyzmatycznym doktorze Apolinarym Tarnawskim pisaliśmy kilkukrotnie na portalu IDA. Za dwa tygodnie o dziedzictwie historycznym i kulturowym tego legendarnego już miejsca będą rozmawiali naukowcy z Polski i Ukrainy. 


Na sympozjum pt. „Dziedzictwo historyczno-kulturowe, architektoniczne i przyrodnicze Lecznicy doktora Apolinarego Tarnawskiego w Kosowie” zaprasza Centrum Kultury Polskiej i Dialogu Europejskiego w Iwano-Frankiwsku (d. Stanisławowie). Celem konferencji naukowej są m.in. popularyzacja wiedzy o lecznicy doktora Tarnawskiego, jej słynnych pacjentach i ważnych wydarzeniach, które miały w niej miejsce; ukazanie wieloaspektowości dziedzictwa historyczno-kulturowego lecznicy doktora Apolinarego Tarnawskiego w Kosowie; wypracowanie płaszczyzny dialogu zmierzającej do powzięcia kroków ratujących zespół zabytkowych budynków dawnej lecznicy. W ramach sympozjum wystąpią specjaliści z Polski i Ukrainy, reprezentujący różne dyscypliny naukowe, których prelekcje ukażą wieloaspektowość dziedzictwa historyczno-kulturowego kosowskiej lecznicy. Organizowane sympozjum jest jednocześnie hołdem składanym doktorowi Apolinaremu Tarnawskiemu w 75. rocznicę jego śmierci oraz w 125. rocznicę oficjalnego otwarcia Zakładu Przyrodoleczniczego w Kosowie.

Konferencja dofinansowana jest przez Fundację "Pomoc Polakom na Wschodze" ze środków Senatu RP. 

Sympozjum odbędzie się w pomieszczeniach kosowskiego Instytutu Sztuki Użytkowej i Dekoracyjnejprzy ul. Mickiewicza 2, dnia 23 czerwca 2018 r., w godz. 10:00-16:00. Poniżej szczegółowy program.

PROGRAM SYMPOZJUM NAUKOWEGO

Godz. 6:00 – wycieczka na tradycyjny jarmark kosowski;

Godz. 10:00-14:00 – sympozjum pt.: „Dziedzictwo historyczno-kulturowe, architektoniczne i przyrodnicze Lecznicy doktora Apolinarego Tarnawskiego w Kosowie”:

  • Mgr Natalia Tarkowska – doktorantka Akademii Ignatianum w Krakowie, Instytut Kulturoznawstwa. Wspólne dziedzictwo – wspólna sprawa. Zakład Przyrodoleczniczy doktora Apolinarego Tarnawskiego. Wartość historyczno-kulturowa i turystyczny potencjał.
  • Dr inż. arch. Włodzimierz Witkowski – Politechnika Łódzka, Instytut Architektury i Urbanistyki, Mgr Katarzyna Tur-Marciszuk – Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Lublinie. Dziedzictwo (nie) zapomniane? Zakład Przyrodoleczniczy Dra Apolinarego Tarnawskiego w Kosowie na Pokuciu.

  • Mgr Katarzyna Tur-Marciszuk – Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Lublinie. Zakład Przyrodoleczniczy dra Apolinarego Tarnawskiego – szanse i zagrożenia dla krajobrazu kulturowego Kosowa.

  • Dr Tetiana Prikladiwska – doktor nauk rolniczych, inżynier pierwszej kategorii Botanicznego Sadu Narodowego Uniwersytetu Leśnictwa Ukrainy. Dendrologiczny park imienia Apolinarego Tarnawskiego w Kosowie – unikalna kolekcja drzew na Przykarpaciu.

Godz. 14:30 – degustacja Kosowskiej Kuchni Jarskiej;

Godz. 16:30 – wycieczka edukacyjna na terytorium dawniej lecznicy doktora Apolinarego Tarnawskiego w Kosowie.

Zainteresowane osoby proszone są o zgłoszenie chęci udziału mailowo: sekretariat@ckpide.eu lub telefonicznie, w godzinach pracy Centrum: +38(067) 197-17-96, +38(066) 800-20-93 w nieprzekraczalnym terminie 20 czerwca 2018 r. Organizatorzy nie pokrywają kosztów podróży i noclegów.

Źródło: http://www.ckpide.eu/pl/aktualnosci/ogloszenia/2321-dziedzictwo-historyczno-kulturowe-architektoniczne-i-przyrodnicze-lecznicy-dra-apolinarego-tarnawskiego-w-kosowie

 

Galeria