IDA POMOC POLAKOM NA WSCHODZIE kancelaria prezesa rady ministrów

08.12.2021

Szkoła Polskojęzycznego Przewodnika, edycja 2

Edukacja, Aktualności, Muzeum Ukraina, Obwód żytomierski, Żytomierz 2021-12-08

W dniu 5 grudnia br. w Narodowym Muzeum Kosmonautyki im. Sergija Korolowa odbyło się uroczyste zakończenie międzynarodowego projektu „Szkoła polskojęzycznego przewodnika 2”.


W ramach naszego spotkania zaprezentowano działania, które zostały realizowane w czasie tegorocznej szkoły, a także wręczono certyfikaty i upominki uczestnikom projektu. 

„Tegoroczne zajęcia w Szkole miały swoją specyfikę. Uczestnicy pracowali nie tylko nad tekstami wycieczek, ale także opracowali jej ścieżkę dźwiękową. Opracowano szereg efektów dźwiękowych, które poprowadzą zwiedzanie Muzeum. Wśród wybranych dźwięków – dźwięk żytomierskiego tramwaju, głosy licealistów podczas przerw, stukanie naczyń, szelest gazet, dźwięk maszynki do szycia, sygnały pierwszego satelity, słynnej wypowiedzi Gagarina „Ruszamy!” etc.” – powiedziała Natalia Misiac.

Przypomnijmy, że absolwenci szkoły to: Julia Nowicka, Natalia Szczerbakowa, oksana Litwak, Tatiana Pawlinczuk, Lilia Jaworska, Olena Denysewycz, Wiktoria Oleksiuk i Sniżana Czerniuk. 

Korzystając z okazji, w ramach spotkania, zaprezentowano przewodnikom i gościom Informator turystyczny pt. „Polskie ślady na Żytomierszczyźnie”, który opracowano w dwóch językach – polskim i ukraińskim. Publikacja mieści ponad 50 zdjęć dokumentujących obecny stan polskich kościołów, pałaców i dworów, jakie przetrwały na Żytomierszczyźnie wraz z opisem.

Inicjatorem i realizatorem projektu jest Studencki Klub Polski w Żytomierzu we współpracy z Narodowym Muzeum Kosmonautyki in. S. Korolowa.

Dziękuję Dyrektorowi Narodowego Muzeum Kosmonautyki im. Sergija Korolowa, Pani Irenie Diaczuk za owocną współpracę, za udostępnienie nam pomieszczenie, wierze, że i nadal będziemy mieli dużo wspólnych ciekawych projektów. Dziękuję nauczycielom naszej szkoły PhD Pani Natalii Misiac, bez której nie byłoby tego projektu i być może nawet pomysłu. Pani Natalia, to wspaniała, bar dzo inteligentna osoba, naukowy pracownik Narodowego Muzeum Kosmonautyki im. S.Korolowa. Przypomnę, że w zeszłym roku zajęcia w szkole były podzielone na dwie części: zajęcia teoretyczne i praktyczne. Słuchacze zapoznali się z szczegółami pracy przewodnika w Muzeum Kosmonautyki, jego historią i teraźniejszością, wyposażeniem i lokalizacją. Na zajęciach praktycznych słuchacze prezentowali fragmenty wycieczek, a na zakończenie szkoły – wycieczki w całości. Także w zeszłym roku został opracowany i wydany folder w języku polskim o Muzeum Narodowym Kosmonautyki im. Sergija Korolowa - mówi Walentyna Jusupowa.

Działania finansowano ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursy Polonia i Polacy za Granicą 2021 za pośrednictwem Fundacji „Pomoc Polakom na Wschodzie”.

Tekst: Walentyna Jusupowa, Studencki Klub Polski w Żytomierzu

Fot. Studencki Klub Polski w Żytomierzu