IDA POMOC POLAKOM NA WSCHODZIE kancelaria prezesa rady ministrów

24.02.2021

Szkolenia z cyklu "Szkoła współpracy"

Szkolenia, Film, Fundacja "Pomoc Polakom na Wschodzie" 2021-02-24

W trudnym okresie trwania pandemii wzrosło zapotrzebowanie nauczycieli i pedagogów podniesieniem kwalifikacji zawodowych związanych z nauczaniem on-line. Od września do listopada bieżącego roku trwały – zorganizowane przez Fundację „Pomoc Polakom na Wschodzie” – szkolenia doskonalenia zawodowego dla nauczycieli pracujących w szkołach poza granicami kraju, m.in. na Ukrainie czy Litwie.


Uczestnikami kursu byli pedagodzy prowadzący nauczanie języka polskiego oraz historii, geografii, kultury polskiej oraz innych przedmiotów w języku polskim. Szkolenia realizowano on-line poprzez platformę Zoom.

Wśród wykładowców znaleźli się wykładowcy, pedagodzy i historycy z Uniwersytetu Warszawskiego, Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej, Muzeum Jana Pawła II i Prymasa Wyszyńskiego w Warszawie Ośrodka Badań Historycznych Zamku Królewskiego w Warszawie i Fundacji „Pomoc Polakom na Wschodzie”.

Podczas realizacji projektu „Szkoła współpracy 2020” nacisk kładziony był na pogłębianie wiedzy i umiejętności nauczycieli w zakresie przedmiotowym, metodycznym i psychologii rozwoju dziecka oraz przygotowanie do pracy zdalnej z uczniem z wykorzystaniem ogólnodostępnych materiałów, w tym Zintegrowanej Platformy Edukacyjnej oraz narzędzi teleinformacyjnych.

Tutaj znajdą Państwo filmy z wykładami i materiały uzupełniające.

Projekt realizowany jest przez Fundację „Pomoc Polakom na Wschodzie” i finansowany przez Ministerstwo Edukacji Narodowej.

fot. Magdalena Juszczyk

Galeria