IDA POMOC POLAKOM NA WSCHODZIE kancelaria prezesa rady ministrów

26.10.2020

Szlakiem karpackich walk II Brygady Legionów

Wycieczki krajoznawcze, Aktualności Ukraina, Obwód żytomierski 2020-10-26

W dniach 16-19 października odbył się wyjazd edukacyjny „Szlakiem karpackich walk II Brygady Legionów”, w którym wzięło udział 14 wolontariuszy Polskiego Stowarzyszenia im. J. Lublińskiego w Nowogrodzie Wołyńskim.


Wyjazd był finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach zadania publicznego dotyczącego pomocy Polonii i Polakom za granicą za pośrednictwem Fundacji „Pomoc Polakom ma Wschodzie”.

Celem wyjazdu było upamiętnienie wydarzeń i bohaterów, którzy przyczynili się do odzyskania przez Polskę niepodległości.

Podróż rozpoczęła się od Korca, gdzie grupa zwiedziła Kościół p.w. Świętego Antoniego oraz dawny polski cmentarz, na którym znajdują się mogiły legionistów. Wycieczkę przeprowadził proboszcz parafii Tomasz Czopor. Po wspólnej modlitwie i zapaleniu zniczy wszyscy wyruszyli do Stanisławowa. Grupa zwiedziła miasto i udała się do Centrum Kultury Polskiej i Dialogu Europejskiego, gdzie wszystkich przywitała dyrektor Maria Osidacz.

Kolejny dzień rozpoczął się od zwiedzania Nadwórnej, niewielkiego miasteczka na Pokuciu, które odegrało ważną rolę podczas krwawej bitwy pod Mołotkowym. Na tamtejszym cmentarzu złożono hołd przy pomniku poświęconym II Brygadzie. Uczestnicy wyjazdu zwiedzili kościół p.w. Wniebowzięcie NMP, kościół św. Trójcy oraz ruiny zamku.

Kolejny dzień rozpoczął się od wizyty w Kołomyi i mszy świętej w kościele parafii p.w. Świetego Ignacego Loyoli. Potem zorganizowano wycieczkę po mieście, w którym w lutym i marcu 1915 roku walczyli i stacjonowali legioniści. Grupa odwiedziła kwatery legionistów na cmentarzu polskim oraz pomnik Siczowych Strzelców, który niegdyś był pomnikiem II Brygady Legionów Polskich.

Kolejnym etapem wyjazdu oraz ostatnim dniem wycieczki edukacyjnej był przejazd na Wołyń, dokąd jesienią 1915 roku II Brygada została przerzucona koleją. Grupa zwiedziła cmentarze legionowe w Wołczecku i Kostiuchnówce, mogiłę zbiorową oraz Centrum Dialogu w Kostiuchnówce, gdzie uczestników powitali dyrektor Jarosław Górecki i Aleksander Radica. To właśnie w Kostiuchnówce jesienią 1915 oraz w lipcu 1916 roku trwały krwawe boje, które przyniosły ogromne straty legionistów.

W każdym z tych miejsc pamięci grupa złożyła hołd poległym i pomordowanym.

Młodzieży Polska! Patrz na ten krzyż!

Legiony Polskie dźwignęły go wzwyż,

Przechodząc góry, lasy i wały

Do Ciebie, Polsko, i dla Twej chwały!

Tekst: Wiktoria Szewczenko, Polskie Stowarzyszenie im. J. Lublińskiego w Nowogrodzie Wołyńskim

Zdjęcia: Sergiusz Gojko, Polskie Stowarzyszenie im. J. Lublińskiego w Nowogrodzie Wołyńskim