IDA POMOC POLAKOM NA WSCHODZIE SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

07.03.2019

TAK DALEKO I TAK BLISKO: ŁOTWA I POLSKA

Wystawa, popularyzacja historii, Aktualności Łotwa, Ryga

Marzec w Łotewskiej Bibliotece Narodowej zaczyna się od międzynarodowej wystawy archeologicznej pod tytułem „Tak daleko i tak blisko: Łotwa i Polska. Więcej niż 100 lat wspólnej historii”.


Już od 7 marca prezentowane są zbiory z muzeów z Łotwy i Polski, które ukazują wspólną historię i postacie które łączą oba kraje. Wystawa „Tak daleko i tak blisko” to owoc międzynarodowej współpracy Państwowego Muzeum Archeologicznego w Warszawie, Łotewskiego Narodowego Muzeum Historycznego, Muzeum Regionalnego miasta Wilaka.

Kuratorzy wystawy postanowili zaprezentować wyniki badań polskich naukowców nad historią regionu bałtyckiego. W Bibliotece Narodowej będą pokazane m.in. przedmioty kultury materialnej plemion Łatgalów, który niegdyś zamieszkiwał wschodnie tereny współczesnej Łotwy. Eksponaty pochodzą z wykopalisk archeologicznych, którymi pod koniec XIX w. kierował polski naukowiec Zygmunt Gloger i są związane z polskim ziemiaństwem i dziedzictwem kulturowym. Dzięki zaangażowaniu Muzeum Archeologicznego w Warszawie i Narodowego Muzeum Historycznego Łotwy na wystawie pokazane będą także dokumenty historyczne i fotografie pokazujące historie i kulturę Wilak, Marienhauzen, Danilowki, Logini i Dzinaskalnsa.

Inicjatorem i pomysłodawcą wystały jest ambasador Republiki Łotewskiej w Polsce, Edgars Bondars. „Ekspozycja jest najbogatszym zbiorem kultury regionalnej, obejmuje dziedzictwo materialne naszego kraju. Dużo eksponatów pochodzi z cmentarzy medniewskich i loginowskich. Pokazana została m.in. nietypowa i ciekawa biżuteria pochodząca ze starożytności, średniowiecza a nawet współczesności, aż do 1920 roku”- komentuje kierownik Muzea regionalnego miasta Wilaka, Rita Gruszewa.

Wystawa będzie prezentowana przy ul. Mukusalas 3 w Rydze do 20 kwietnia. Ekspozycja powstała dzięki współpracy Ambasady Łotwy w Polsce, Muzeum Archeologicznego w Warszawie, Łotewskiego Narodowego Muzeum Historycznego, Muzeum Regionalnego w Wilaka, parafii katolickich w Wilaka i Szkiłbeny, a także Łotewskiej Biblioteki Narodowej.

Galeria