IDA POMOC POLAKOM NA WSCHODZIE kancelaria prezesa rady ministrów

17.11.2022

Trwają prace konserwatorskie przy grobowcu prof. Leona Bilińskiego

Aktualności 2022-11-17

Fundacja „Pomoc Polakom na Wschodzie” na zlecenie Kancelarii Prezesa Rady Ministrów realizuje zadanie „Prace renowacyjne, rekonstrukcyjne i konserwatorskie grobu prof. Leona Bilińskiego – Ministra Skarbu Polski w 1919 r., zlokalizowanego na cmentarzu w Cieplicach w Czechach”.


Prace renowacyjne, rekonstrukcyjne i konserwatorskie poprzedzone zostały opracowaniem przez Fundację „Pomoc Polakom na Wschodzie” im. Jana Olszewskiego z dofinansowania Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, planu renowacji grobu prof. Leona Bilińskiego, w ramach którego wykonany został: opis oceny stanu zachowania grobu (zawierający opis grobu oraz dokumentację fotograficzną), program prac konserwatorsko-rekonstruktorskich, kwerenda archiwalna i kosztorys przedwykonawczy.

Celem prac konserwatorsko-restauratorskich jest powstrzymanie deterioracji kamienia i korozji metalu. Prace przy obiekcie potrwają do końca 2022 roku.

 

Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach zadania publicznego dotyczącego pomocy Polonii i Polakom za Granicą 2022.