IDA POMOC POLAKOM NA WSCHODZIE kancelaria prezesa rady ministrów

07.07.2022

UDZIELANIE POMOCY POLAKOM Z UKRAINY TRWA

Pomoc charytatywna , Aktualności Ukraina 2022-07-07

Wciąż trwa akcja wsparcia naszych rodaków z Ukrainy i ich bliskich.


Projekt „Pomoc Polakom z Ukrainy” finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach zadania publicznego dotyczącego pomocy Polonii i Polakom za Granicą 2022 jest skierowany do Polaków, posiadaczy Karty Polaka i członków ich najbliższej rodziny z Ukrainy, którzy znaleźli się Polsce od dnia 24.02.2022 r. z powodu działań wojennych prowadzonych na terenie Ukrainy.

Projekt jest współorganizowany przez trzy organizacje pozarządowe:

 • Fundację Wolność i Demokracja
 • Fundację „Pomoc Polakom na Wschodzie”
 • Stowarzyszenie „Wspólnota Polska”

Z pomocy mogą skorzystać:

 • Posiadacze KARTY POLAKA oraz członkowie ich najbliższej rodziny obejmującej współmałżonka, wstępnych i zstępnych
 • Osoby, które posiadały KARTĘ POLAKA, natomiast utraciła ona ważność z powodu uzyskania zezwolenia na pobyt stały na terytorium RP lub polskiego obywatelstwa,  a także członkowie ich najbliższej rodziny: współmałżonek, wstępni (rodzice, dziadkowie) oraz zstępni (dzieci, wnukowie)
 • Obywatele polscy posiadający stałe miejsce zamieszkania na Ukrainie (zameldowanie), a także członkowie ich najbliższej rodziny: współmałżonek, wstępni (rodzice, dziadkowie oraz zstępni (dzieci, wnukowie)
 • Osoby posiadające decyzje o zakwalifikowaniu do wydania wizy repatriacyjnej lub decyzję o stwierdzeniu polskiego pochodzenia, a także członkowie ich najbliższej rodziny: współmałżonek, wstępni (rodzice, dziadkowie) oraz zstępni (dzieci, wnukowie)
 • Warunkiem łącznym we wszystkich wymienionych przypadkach dla każdego beneficjenta z osobna jest fakt przybycia na terytoriom Rzeczypospolitej z powodu działań wojennych prowadzonych na terenie Ukrainy od 24.02.2022 roku.

W ramach projektu zaplanowane są następujące działania:

1. Działalność punktu koordynacyjno-informacyjnego.

Uruchomiona infolinia obsługiwana jest w języku polskim, ukraińskim i rosyjskim. Operatorzy udzielają informacji w kwestiach prawa pobytu, administracyjnych (np. zakładanie konta bankowego, nr. PESEL, staranie się o pobyt stały itp.). Infolinia działa od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00–19.00.

Numery telefonów na infolinię:

tel.: +48 506 782 789

tel.: +48 519 023 817

tel.: +48 518 254 853

kontakt e-mail: ukrainapomoc@wid.org.pl 

 

2. Działalność 13 punktów pomocowo-konsultacyjnych, które udzielają pomocy Polakom i ich rodzinom ewakuowanym do Polski.

Punkty pomocowo-konsultacyjne istnieją w:

 • Częstochowie – punkt zarządzany przez Stowarzyszenie „Wspólnota Polska”, tel.  +48608046929, e-mail: bacirp@interia.pl, aleja Jana Pawła II 126/130, 42-200 Częstochowa
 • Lublinie – punkt zarządzany przez Stowarzyszenie „Wspólnota Polska”, tel.  +48 881676305, e-mail:drom2009@o2.pl, ul. Rynek 18, 20-111 Lublin
 • Łomży – punkt zarządzany przez Stowarzyszenie „Wspólnota Polska”, tel. +48 507645900, e-mail: lektor@gmail.com, ul. Mikołaja Kopernika 9, 18-400 Łomża
 • Katowicach – punkt zarządzany przez Stowarzyszenie „Wspólnota Polska”, tel.  +48 501459655, e-mail: alicebk@wp.eu, ul. Krasińskiego 8, 40-019 Katowice
 • Krakowie – punkt zarządzany przez Stowarzyszenie „Wspólnota Polska”, tel.  +48 502514842, e-mail: kd@swp.krakow.pl, ul. Rynek Główny 14, 31-008 Kraków
 • Poznaniu – punkt zarządzany przez Stowarzyszenie „Wspólnota Polska”, tel.  +48 508113512, e-mail: poznan@swp.org.pl, ul. Stary Rynek 51, 61-772 Poznań
 • Rzeszowie – punkt zarządzany przez Stowarzyszenie „Wspólnota Polska”, tel.  +48 502251935, e-mail: pkowalski@wspolnota-polska.rzeszow.pl, ul. Rynek 19, 35-064 Rzeszów
 • Olsztynie – punkt zarządzany przez Stowarzyszenie „Wspólnota Polska”, tel.  +48889426452, e-mail: pietrzak@swp.org.pl, ul. Partyzantów 87, 10-402 Olsztyn
 • Toruniu – punkt zarządzany przez Stowarzyszenie „Wspólnota Polska”, tel.  +48 723 299 500, e-mail: torun@swp.org.pl, ul. Gagarina 34/36, 87-100 Toruń
 • Wrocławiu – punkt zarządzany przez Stowarzyszenie „Wspólnota Polska”, tel.  +48 509696253, e-mail: violettaglowinska@interia.pl, ul. Kuźnicza 11/13 p. 22, 50-138 Wrocław

Każdy punkt pomocowo-konsultacyjny oferuje:

 • przekazanie zapomóg finansowych(1 505 zł dla osoby dorosłej, 752,5 zł dla osoby niepełnoletniej)
 • organizację bezpłatnego kursu języka polskiegodla osób dorosłych
 • dofinansowanie działań związanych z podnoszeniem kwalifikacji zawodowych(kursy doszkalające, kursy zawodowe itp.)
 • dofinansowanie pomocy specjalistów:psychologów, tłumaczy przysięgłych, prawników, lekarzy itp.
 • wsparcie konsultacyjno-adaptacyjne

Więcej informacji o tym na jaką dodatkową pomoc mogą liczyć uchodźcy z Ukrainy znajdziesz tu: https://wid.org.pl/na-jaka-pomoc-moga-liczyc-uchodzcy-z-ukrainy/

Ze wszystkich form pomocy (zapomogapomoc specjalistów, kurs języka polskiego itd.) w ramach projektu „Pomoc Polakom z Ukrainy” skorzystać można jednorazowo za pośrednictwem jednej z trzech organizacji: Fundacji Wolność i Demokracja, Fundację „Pomoc Polakom na Wschodzie”, Stowarzyszenie „Wspólnota Polska”.

Galeria